Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Historische kringen in Stichtse Vecht

Laatste nieuws uit Stichtse Vecht

Digitale bouwdossiers van Breukelen, Kockengen en Nigtevecht

22 april 2022
Gisteren, maandag 25 april, heeft de gemeente Stichtse Vecht een deel van hun bouwdossiers aan ons overgedragen. Het betreft de volgende plaatsen / voormalige gemeenten: Breukelen-Nijenrode (1906-1948) Breukelen (1949-1988) Kockengen (1935-1988) Nigtevecht (1943-1988) Deze dossiers zijn gedigitaliseerd. Dit betekent dat wij je deze via mail kunnen toesturen en dat je niet meer hoeft langs te...

Archief gezocht! Hotspots gemeente Stichtse Vecht 2017 en 2018

9 april 2019
Gemeente Stichtse Vecht doet, in samenwerking met Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, mee aan een landelijk initiatief van het Nationaal Archief om periodiek lokale hotspots aan te wijzen, waarvan de gemeente naast het eigen gemeentearchief ook particulier archief wil verzamelen, om op die manier een volledig beeld te behouden...

Ontmoetingsmiddag Oud Breukelaren zondag 17 maart

11 maart 2019
Samen met Facebookgroep Oud Breukelen en de Historische Kring Breukelen organiseren we een tweede ontmoetingsmiddag voor oud Breukelaren op zondag 17 maart. Met miniatuurbouw van Edward van den Berg, fotoalbums van zwembad Zwemlust van Jan Blom sr., de mogelijkheid om uw oude foto’s te laten scannen en kijken naar filmpjes van...
Nieuwersluis.jpg

Webtentoonstellingen

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen. Ruwweg van noord naar zuid zijn er de volgende kernen: Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven, (Oud) Maarsseveen, Molenpolder en Oud Zuilen.

Van oudsher vormde de rivier 'De Vecht' een belangrijke verkeersader. Hoewel de Romeinen en later ook de Vikingen de Vecht gebruikten en de rivier in de vroege middeleeuwen een belangrijke handelsroute was tussen de Oostzeelanden en het Rijnland, bleef eerste bewoning beperkt tot de oeverwallen en enkele hoger gelegen plekken in het veenmoeras. Pas nadat het drassige land ontwaterd werd tijdens de grote ontginning door ontwateringssloten dwars op de rivier te graven werd het land bruikbaar en bewoning en agrarisch bedrijf mogelijk. Het zuidelijke stroomgebied van de Vecht kwam merendeels te vallen onder het Sticht Utrecht, het noordelijke stroomgebied onder het Graafschap Holland. Na een stevige machtsstrijd tussen de Utrechtse bisschop en de graven van Holland waren de grenzen tussen het Sticht en Holland vastgelegd. Een aantal kastelen, zoals slot Zuilen, kasteel Nijenrode en ridderhofstad Gunterstein herinneren aan deze strijd. Zeer kenmerkend voor de Vechtstreek was het grote aantal buitenplaatsen met bijbehorende tuinhuizen en theekoepels. Zij werden in de Gouden Eeuw door met name vermogende kooplieden uit Amsterdam gebouwd. Voorbeelden van dergelijke buitenplaatsen op het grondgebied van de Stichtse Vecht zijn Over Holland, Vreedenhof, Doornburgh en Goudestein.

Met name voor het vrachtverkeer was het vervoer over water een goed alternatief. In 1821 bepaalde koning Willem I dat er een vaarroute tussen Amsterdam en Keulen geschikt moest worden gemaakt voor grote Rijnschepen. De Vecht was onderdeel van deze zogenaamde Keulse Vaart. Na de opening van het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) in 1892 verloor de Vecht zijn functie voor de binnenscheepvaart.

Momenteel is de Stichtse Vecht, door de toenemende welvaart en vrije tijd en de vele mogelijkheden die de Vechtstreek en de nabijgelegen plassengebieden op landschappelijk en cultureel gebied te bieden hebben, een geliefde plek voor recreanten.

Rechtsvoorgangers Stichtse Vecht

 • Gemeente Breukelen, 1949-2010 per 1-1-2011: gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Breukelen-Nijenrode, 1811, 1818-1948 per 1-1-1949: gemeente Breukelen
  - Gemeenten Breukelen-Nijenrode, Breukelen-Ortts, Breukelen-St. Pieters, Breukelerwaard, Vijfhoeven in Kortrijk, Loefsgerecht van Ruwiel, Portengen, Ruwiel (zonder Ter Aa), Gieltjesdorp en Laag-Nieuwkoop, 1812-1817
  - Gerecht Breukelen-Nijenrode, t/m 1811
  - Gerecht Breukelen-Staten/Ortts, t/m 1811

 • Gemeente Breukelen-St. Pieters, 1811, 1818-1948 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 1-1-1949: gemeente Breukelen
  - Gemeente Breukeleveen, 1811, 1818
  1812-1817: gemeente Tienhoven
  - Gerecht Breukeleveen, t/m 1811

 • Gemeente Kockengen, 1811-1988 per 1-1-1989: gemeente Breukelen
  - Gerecht Kockengen, t/m 1811
  - Gerecht Kockengen-Lockhorst, t/m 1811
  - Gerecht Spengen, t/m 1811

 • Gemeente Laag-Nieuwkoop, 1811, 1818-1942 (t/m april) 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 1-5-1942: gemeente Kockengen
  - Gerecht Gerverskop-Utenhams, t/m 1811
  - Gerecht Gerverskop-Staten, t/m 1811
  - Gerecht Gieltjesdorp, t/m 1811
  - Gerecht Laag-Nieuwkoop, t/m 1811
  - Loefsgerecht van Ruwiel of de Lage Haar, t/m 1811
  - Gerecht Portengen-Zuideinde, t/m 1811
  - Gerecht Vijfhoeven in Kortrijk, t/m 1811

 • Gemeente Loenersloot, 1811, 1818-1964 (t/m maart) 1812-1817: zie gemeente Loenen per 1-4-1964: gemeente Breukelen en gemeente Loenen (klein gedeelte en dorp Loenersloot)
  - Gerecht Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, t/m 1811

 • Gemeente Portengen-Noordeinde, 1811, 1818-1857 (7 september) 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 8-9-1857: gemeente Breukelen-Nijenrode
  - Gerecht Noordeinde van Portengen, t/m 1811 (Portengen, -Dinckels, -Heycops, -Piecks, -Lettes, -Maas)

 • Gemeente Ruwiel, 1811, 1818-1964 (t/m maart) 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 1-4-1964: gemeente Breukelen
  - Gemeente Breukelerwaard, 1811
  1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode
  per 1-1-1818: gemeente Ruwiel
  - Gemeente Ter Aa, 1811-1817
  per 1-1-1818: gemeente Ruwiel
  - Gerecht Breukelerwaard, t/m 1811
  - Gerecht Ruwiel, t/m 1811 (Noord- en Zuideinde van Portengen en Kortrijk).
  - Gerecht Ter Aa, t/m 1797

 • Gemeente Loenen, 1819 (vanaf oktober)-2010 per 1-1-2011: gemeente Stichtse Vecht

 • Gemeente Loenen-Kronenburg, 1818-1819 (t/m september) per 1-10-1819: gemeente Loenen
  - Gemeente Loenen-Nieuwersluis, 1818-1819 (t/m september) per 1-10-1819: gemeente Loenen
  - Gemeente Loenen, 1812-1817 (Loenen-Kronenburg, Loenen-Nieuwersluis, Loenersloot, Mijnden en Ter Aa)
  - Gerecht Loenen-Kronenburg, t/m 1811
  - Gerecht Loenen-Nieuwersluis, t/m 1811

 • Gemeente Nigtevecht, 1798-1988 per 1-1-1989 gemeente Loenen
  - Gerecht Nigtevecht, t/m 1797

 • Gemeente Vreeland, 1811-1964 (t/m maart) per 1-4-1964: gemeente Loenen
  - Gerecht Vreeland, t/m 1811

 • Gemeente Maarssen, 1811-2010 per 1-1-2011: gemeente Stichtse Vecht

 • Gerecht Maarssen, t/m 1811

 • Gemeente Maarssenbroek, 1811, 1817-1857 (t/m 7september) 1812-1816: gemeente Maarssen per 8-9-1857: gemeente Maarssen
  - Gerecht Maarssenbroek, t/m 1811

 • Gemeente Maarsseveen, 1811, 1818-1949 (t/m juni) 1812-1817: gemeente Tienhoven per 1-7-1949: gemeente Maarssen
  - Gerecht Maarsseveen en Neerdijk, t/m 1811

 • Gemeente Tienhoven, 1811-1957 (t/m juni) per 1-7-1957: gemeente Maarssen en gemeente Maartensdijk (klein gedeelte)
  - Gerecht Tienhoven, t/m 1811

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.