Logo

Over het RHCVV

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente.

Het RHC Vecht en Venen houdt toezicht op de huidige informatiehuishouding en archiefvorming van de deelnemende gemeenten; beheert de archieven van de deelnemende gemeenten en stelt in navolging van de Archiefwet en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie de archieven en collectiedata ter beschikking aan burgers voor hergebruik, waarbij rekening wordt gehouden met openbaarheidsbeperkingen. De collectie van het RHCVV vormt het (cultuurhistorische) geheugen van de vier aangesloten gemeenten, voor de ambtenaren en de inwoners.

Het RHCVV beheert in 2024 ruim vier kilometer papieren archief en heeft een e-depot voor digitale archieven. De oudste stukken dateren uit 1349, de jongste (digitale) stukken uit 2022. De collectie bestaat grotendeels uit de overheidsarchieven van de aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast beheert het RHCVV particuliere archieven van personen, kerken, bedrijven en verenigingen die banden hebben met de streek.

Geschiedenis

Het RHC Vecht en Venen is de opvolger van het Streekarchivariaat Vecht en Venen. Het streekarchivariaat Vecht en Venen was een samenwerkingsverband van de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Maartensdijk en De Ronde Venen dat in 1996-1997 is ingesteld. Met de toetreding van de gemeente De Bilt op 1 januari 2002 bestond de samenwerking uit de (voormalige) gemeenten Abcoude, Breukelen, De Bilt, Maartensdijk, Loenen, Maarssen en De Ronde Venen. 

In 2009 werd het streekarchief RHC Vecht en venen opgericht. Vanuit de diverse archieflocaties van de deelnemende gemeenten, werd ongeveer 3 km historische archieven van overheid in particulieren overgebracht naar de nieuw gebouwde archiefbewaarplaats in Breukelen.
Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2011 werden de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen.

In 2014 sloot het gemeentearchief Weesp aan bij het RHC Vecht en Venen. Van 2014 tot 2022 heeft het RHC Vecht en Venen daardoor naast de studiezaal en depots in Breukelen ook een studiezaal en depots in Weesp beheerd. In maart 2022 fuseerde Weesp bestuurlijk met Amsterdam en trad daardoor eind 2022 uit bij de gemeenschappelijke regeling. Per 1 januari 2023 worden de Weesperarchieven beheerd door het Stadsarchief Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de drie deelnemende gemeenten:

  • dhr. A.J.H.T.H. Reinders (voorzitter en burgemeester Stichtse Vecht)
  • dhr. M. Divendal (burgemeester gemeente De Ronde Venen)
  • dhr. mr. S.C.C.M. Potters (burgemeester gemeente De Bilt).

Adviserend lid van het algemeen bestuur is mw. drs. R.W. Ubink (directeur van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen). Op uitnodiging van het bestuur is mw. drs. I.E.C.M. Broos (interbestuurlijk toezichthouder provincie Utrecht) als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Organisatie

Het RHCVV bestaat uit:

  • Directeur – archivaris
  • Afdeling Bedrijfsvoering
  • Inhoudelijke afdelingen: Toezicht en Advies, Collecties, Dienstverlening, Erfgoed en Educatie

 

Medewerkers

Het team van het RHCVV bestaat uit veertien medewerkers.

Image

Roosmarijn Ubink

Directeur en Streekarchivaris

Image

Peter de Vries

Manager Bedrijfsvoering

Image

Suzan Danckaarts

Office manager

Image

Marloes Elbert

Medewerker communicatie en marketing

Image

Minny Scheele

Archiefinspecteur

Image

Wouter van Dijk

Senior collectiebeheerder

Image

Saskia Schelvis

Junior collectiebeheerder

Image

Bart Jagt

Archivist

Image

Petra Engelberts

Applicatiebeheerder

Image

Suzanne Lekkerkerker

Educatie, erfgoed en beeldcollectie

Image

Annick Kothuis

Coordinator dienstverlening en vrijwilligers

Image

Iren de Kruif

Medewerker dienstverlening en collectie

Image

Roel Content

Medewerker dienstverlening

Image

Rutger Hoekstra

Medewerker Dienstverlening