Logo

De archiefcollectie als spiegel
van de samenleving

Dit document is het resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd met als doel een acquisitieprofiel op te stellen voor het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV).

Het RHCVV had behoefte aan een gefundeerd beleid voor de acquisitie van particuliere archieven en daarom werd onderzoek gedaan naar de achterliggende gedachten en theorieën over het acquireren van deze archieven. In hoofdstuk 1 worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet, inclusief het perspectief van het onderzoek, de gebruikte methode, het projectverloop en de conclusies. In hoofdstuk 2 wordt het acquisitieprofiel gepresenteerd, bestaande uit criteria die het RHCVV gebruikt om weloverwogen acquisitiebeslissingen te nemen.

Dit profiel is opgesteld voor elke gemeente vertegenwoordigd in het RHCVV, wat heeft geleid tot een omvangrijk geheel. De analyses die aan de basis liggen van het profiel zijn toegevoegd als bijlagen en kunnen tevens worden gebruikt om representatieve archieven in de regio te lokaliseren.

Wellicht ook interessant