Logo

Archiefbeheer

Het streekarchief Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bewaart en verwerft archieven en collecties over en afkomstig uit het grondgebied van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Deze archieven zijn zowel afkomstig van de gemeenten zelf, als van particuliere archiefvormers. Hieronder verstaan we bedrijven, verenigingen en stichtingen, zoals kerk- en scholengemeenschappen, maar ook families en individuele personen die materiaal willen schenken dat vanwege cultuurhistorische redenen van belang is om bewaard en hergebruikt te worden. Zo werken we aan het documenteren van de samenleving.

Waarom bewaren we archieven?

Een archief levert informatie over het doen en laten van een organisatie of persoon. Archieven zijn daarmee waardevolle bronnen voor onderzoek, verantwoording van handelen en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn archieven onderdeel van ons cultureel erfgoed. In Nederland is in de Archiefwet geregeld dat iedereen kosteloos de in archiefbewaarplaatsen opgenomen archieven kan raadplegen. Het doel van het bewaren van archieven is dan ook hergebruik, in al zijn vormen. Bijvoorbeeld om te dienen als bewijslast in een rechtszaak, het door een gemeente afleggen van verantwoording over gevoerd beleid of als bron voor historisch onderzoek. Eisen en voorschriften voor het degelijk beheren en toegankelijk maken van archieven zijn vastgelegd in de Archiefwet.

Wilt u archiefmateriaal aanbieden?

Heb je archiefmateriaal dat je aan ons wilt aanbieden? Neem dan contact met ons op via info@rhcvechtenvenen.nl of telefonisch via (0346) 259 425.

Welke particuliere archieven nemen wij op?

Ons land kent veel archiefbewaarplaatsen, die zich elk op hun eigen werkgebied concentreren. Of jouw materiaal geschikt is om op te nemen in onze archiefbewaarplaats hangt af van een aantal factoren, zoals herkomst, aard en onderwerp van het materiaal. Hierover lees je meer in ons Acquisitieprofiel. Vraag je je af of jouw materiaal geschikt is voor ons? Neem dan vooral contact met ons op.

Wellicht ook interessant