Logo

Inzageprotocol archiefstukken bij hoge temperaturen

Tijdens aanhoudende warmte hanteren wij op de studiezaal in een aangepaste dienstverlening bij het ter inzage geven van archief- en collectiestukken van vóór 1900. Doel is om de vaak eeuwenoude archiefstukken te beschermen tegen de grote temperatuurverschillen tussen het geklimatiseerde depot en de warme studiezaal. Grote temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen zorgen voor een versnelde verslechtering van de materiële staat van de archiefstukken.

De temperatuur, gemeten door de datalogger in de studiezaal, is bepalend voor het volgende:

  • Tussen de 26 en 28,5 graden Celsius: Je kunt als bezoeker originelen van vóór 1900 opvragen en inzien, maar de stukken worden één voor één opgehaald. De originelen worden direct na ophalen ingezien. Direct na inzage gaan de stukken terug in het depot.
  • Boven de 28,5 graden Celsius: Er worden geen originelen van vóór 1900 ter inzage gegeven. Je kunt nog wel gebruikmaken van de computers, microfiches en archiefstukken van na 1900.
  • Bij een luchtvochtigheid van hoger dan 60% kunnen er geen archiefstukken ingezien worden met perkamenten omslagen of perkamenten drager.
  • Voor het raadplegen van microfiches op de studiezaal zijn deze beperkingen niet van toepassing.

Wanneer je twijfelt of op de dag van je bezoek inzagebeperkingen van kracht zijn, neem dan van tevoren contact op met ons via telefoonnummer 0346-259425, e-mail: info@rhcvechtenvenen.nl of de chatfunctie op onze website.

Wellicht ook interessant