Logo

Schenken en nalaten

De collectie van het RHC Vecht en Venen vormt het geheugen van de kernen binnen het werkgebied. Onze opdracht vanuit de deelnemende gemeenten is dan ook het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Een collectie van enkel gemeentearchieven zou een onvolledig beeld van de geschiedenis geven. Daarom verzamelt het RHC Vecht en Venen tevens particuliere archieven van bedrijven, verenigingen, scholen, personen, families en kerkgenootschappen. Onze collectie bestaat onder andere uit geschreven documenten zoals brieven, dagboeken en notulen. Daarnaast hebben wij ook film-, beeld-  en geluidsmateriaal waaronder foto’s, affiches en kaarten.

Wij zijn niet alleen in zeer oud materiaal geïnteresseerd, maar ook in (digitale) archiefstukken van recenter datum. Voor het opnemen van archief als bruikleen of schenking hanteren wij een collectiebeleid waaraan de stukken getoetst worden. De belangrijkste voorwaarde is dat het archief afkomstig is uit en gaat over een van de kernen binnen het werkgebied van het RHC Vecht en Venen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat het gaat om originele en unieke documenten. Heeft u een archief of objecten met bijzondere historische waarde waarbij u schenking of bruikleen overweegt? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.

Wellicht ook interessant