Logo

Disclaimer

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) verleent u hierbij toegang tot www.rhcvechtenvenen.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Het RHCVV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het RHCVV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van het RHCVV.

In het bijzonder zijn alle toegangen, indexen en beschrijvingen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De website kan links naar websites van derder bevatten. het RHCVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze derden-websites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze derden-websites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website liggen bij RHCVV. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Proclaimer

Het RHCVV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u op de website toch iets tegenkomen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Geef uw reactie door via info@rhcvechtenvenen.nl.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wellicht ook interessant