Logo

Meerjarenbegrotingen

Ieder jaar legt het RHCVV verantwoording af over het gevoerde beleid in haar jaarverslag en maakt zij plannen voor de komende jaren. Deze plannen en verslagen worden door het bestuur goedgekeurd en aan de colleges en gemeenteraden toegestuurd en beoordeeld. In de linker kolom kan je de eerdere plannen nalezen. de meest recent plannen en verslagen vind je hieronder.

Wellicht ook interessant