Logo
Image

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen. Ruwweg van noord naar zuid zijn er de volgende kernen: Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven, (Oud) Maarsseveen, Molenpolder en Oud Zuilen.

Van oudsher vormde de rivier 'De Vecht' een belangrijke verkeersader. Hoewel de Romeinen en later ook de Vikingen de Vecht gebruikten en de rivier in de vroege middeleeuwen een belangrijke handelsroute was tussen de Oostzeelanden en het Rijnland, bleef eerste bewoning beperkt tot de oeverwallen en enkele hoger gelegen plekken in het veenmoeras. Pas nadat het drassige land ontwaterd werd tijdens de grote ontginning door ontwateringssloten dwars op de rivier te graven werd het land bruikbaar en bewoning en agrarisch bedrijf mogelijk. Het zuidelijke stroomgebied van de Vecht kwam merendeels te vallen onder het Sticht Utrecht, het noordelijke stroomgebied onder het Graafschap Holland. Na een stevige machtsstrijd tussen de Utrechtse bisschop en de graven van Holland waren de grenzen tussen het Sticht en Holland vastgelegd. Een aantal kastelen, zoals slot Zuilen, kasteel Nijenrode en ridderhofstad Gunterstein herinneren aan deze strijd. Zeer kenmerkend voor de Vechtstreek was het grote aantal buitenplaatsen met bijbehorende tuinhuizen en theekoepels. Zij werden in de Gouden Eeuw door met name vermogende kooplieden uit Amsterdam gebouwd. Voorbeelden van dergelijke buitenplaatsen op het grondgebied van de Stichtse Vecht zijn Over Holland, Vreedenhof, Doornburgh en Goudestein.

Met name voor het vrachtverkeer was het vervoer over water een goed alternatief. In 1821 bepaalde koning Willem I dat er een vaarroute tussen Amsterdam en Keulen geschikt moest worden gemaakt voor grote Rijnschepen. De Vecht was onderdeel van deze zogenaamde Keulse Vaart. Na de opening van het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) in 1892 verloor de Vecht zijn functie voor de binnenscheepvaart.

Momenteel is de Stichtse Vecht, door de toenemende welvaart en vrije tijd en de vele mogelijkheden die de Vechtstreek en de nabijgelegen plassengebieden op landschappelijk en cultureel gebied te bieden hebben, een geliefde plek voor recreanten.

Rechtsvoorgangers Stichtse Vecht

Gemeente Breukelen, 1949-2010 per 1-1-2011: gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Breukelen-Nijenrode, 1811, 1818-1948 per 1-1-1949: gemeente Breukelen

 • Gemeenten Breukelen-Nijenrode, Breukelen-Ortts, Breukelen-St. Pieters, Breukelerwaard, Vijfhoeven in Kortrijk, Loefsgerecht van Ruwiel, Portengen, Ruwiel (zonder Ter Aa), Gieltjesdorp en Laag-Nieuwkoop, 1812-1817
 • Gerecht Breukelen-Nijenrode, t/m 1811
 • Gerecht Breukelen-Staten/Ortts, t/m 1811

Gemeente Breukelen-St. Pieters, 1811, 1818-1948 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 1-1-1949: gemeente Breukelen

 • - Gemeente Breukeleveen, 1811, 1818
  1812-1817: gemeente Tienhoven
 • Gerecht Breukeleveen, t/m 1811

Gemeente Kockengen, 1811-1988 per 1-1-1989: gemeente Breukelen

 • Gerecht Kockengen, t/m 1811
 • Gerecht Kockengen-Lockhorst, t/m 1811
 • Gerecht Spengen, t/m 1811

Gemeente Laag-Nieuwkoop, 1811, 1818-1942 (t/m april) 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 1-5-1942: gemeente Kockengen

 • Gerecht Gerverskop-Utenhams, t/m 1811
 • Gerecht Gerverskop-Staten, t/m 1811
 • Gerecht Gieltjesdorp, t/m 1811
 • Gerecht Laag-Nieuwkoop, t/m 1811
 • Loefsgerecht van Ruwiel of de Lage Haar, t/m 1811
 • Gerecht Portengen-Zuideinde, t/m 1811
 • Gerecht Vijfhoeven in Kortrijk, t/m 1811

Gemeente Loenersloot, 1811, 1818-1964 (t/m maart) 1812-1817: zie gemeente Loenen per 1-4-1964: gemeente Breukelen en gemeente Loenen (klein gedeelte en dorp Loenersloot)

 • Gerecht Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, t/m 1811

Gemeente Portengen-Noordeinde, 1811, 1818-1857 (7 september) 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 8-9-1857: gemeente Breukelen-Nijenrode

 • Gerecht Noordeinde van Portengen, t/m 1811 (Portengen, -Dinckels, -Heycops, -Piecks, -Lettes, -Maas)

Gemeente Ruwiel, 1811, 1818-1964 (t/m maart) 1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode per 1-4-1964: gemeente Breukelen

 • Gemeente Breukelerwaard, 1811
  1812-1817: zie gemeente Breukelen-Nijenrode
  per 1-1-1818: gemeente Ruwiel
 • Gemeente Ter Aa, 1811-1817
  per 1-1-1818: gemeente Ruwiel
 • Gerecht Breukelerwaard, t/m 1811
 • Gerecht Ruwiel, t/m 1811 (Noord- en Zuideinde van Portengen en Kortrijk).
 • Gerecht Ter Aa, t/m 1797

Gemeente Loenen, 1819 (vanaf oktober)-2010 per 1-1-2011: gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Loenen-Kronenburg, 1818-1819 (t/m september) per 1-10-1819: gemeente Loenen

 • Gemeente Loenen-Nieuwersluis, 1818-1819 (t/m september) per 1-10-1819: gemeente Loenen
 • Gemeente Loenen, 1812-1817 (Loenen-Kronenburg, Loenen-Nieuwersluis, Loenersloot, Mijnden en Ter Aa)
 • Gerecht Loenen-Kronenburg, t/m 1811
 • Gerecht Loenen-Nieuwersluis, t/m 1811

Gemeente Nigtevecht, 1798-1988 per 1-1-1989 gemeente Loenen

 • Gerecht Nigtevecht, t/m 1797
 • Gemeente Vreeland, 1811-1964 (t/m maart) per 1-4-1964: gemeente Loenen
 • Gerecht Vreeland, t/m 1811

Gemeente Maarssen, 1811-2010 per 1-1-2011: gemeente Stichtse Vecht

Gerecht Maarssen, t/m 1811

Gemeente Maarssenbroek, 1811, 1817-1857 (t/m 7september) 1812-1816: gemeente Maarssen per 8-9-1857: gemeente Maarssen

 • Gerecht Maarssenbroek, t/m 1811
 • Gemeente Maarsseveen, 1811, 1818-1949 (t/m juni) 1812-1817: gemeente Tienhoven per 1-7-1949: gemeente Maarssen
 • Gerecht Maarsseveen en Neerdijk, t/m 1811

Gemeente Tienhoven, 1811-1957 (t/m juni) per 1-7-1957: gemeente Maarssen en gemeente Maartensdijk (klein gedeelte)

 • Gerecht Tienhoven, t/m 1811

 

Wellicht ook interessant