Logo
Openbaarheidsdag 2024

Openbaarheidsdag 2024

De meeste archiefstukken zijn openbaar vanaf het moment dat ze bij een archiefdienst terechtkomen. Een klein aantal stukken wordt in openbaarheid beperkt omdat ze gevoelige informatie bevatten die schadelijk kan zijn wanneer ze volledig openbaar gemaakt worden. Deze openbaarheidsbeperking is altijd tijdelijk. Jaarlijks worden er op 1 januari archiefstukken openbaar waarvan de beperking met de jaarwisseling is afgelopen.

Vanaf het eerste moment dat onze studiezaal in het nieuwe jaar geopend is, dinsdag 2 januari, zijn deze stukken voor iedere geïnteresseerde in te zien. Voor de stamboomonderzoeker bieden de openbaar geworden akten van de burgerlijke stand en kerkelijke doop-, trouw-, en begraafboeken nuttige informatie. De geboorteakten en doopinschrijvingen van 1923, huwelijksakten en -bevestigingen uit 1948 en overlijdensakten en begraafinschrijvingen uit 1973 zijn openbaar geworden.

Ook voor onderzoekers van de Tweede Wereldoorlog biedt 2024 een schat aan informatie. Zo worden er veel dossiers over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog openbaar. Bijvoorbeeld over de opsporing en berechting van burgers die tijdens de Duitse bezetting ‘fout’ waren geweest, zogenaamde ‘politieke delinquenten’. Vaak werden deze mensen na enige tijd gevangengezet te zijn geweest voorwaardelijk vrijgelaten na betaling van een borgsom en stonden zij gedurende enige jaren onder toezicht.

Voor kerkarchieven worden vaak andere openbaarheidstermijnen aangehouden dan voor overheidsarchieven. Over het algemeen worden stukken uit kerkarchieven na 50 jaar openbaar. Daarom zijn nu allerlei archiefdocumenten uit 1973 vrij in te zien voor eenieder. Bijvoorbeeld over de beroeping van predikanten, de wijziging van statuten van stichtingen, agenda’s, notulen en financiële stukken. Maar bijvoorbeeld ook stukken over de organist van de gereformeerde kerk van Abcoude of de verkoop van grond door de Maria Dommer Stichting aan de Heilig Hart Parochie in Maarssen. 

Om een indruk te geven vindt u hieronder een (niet uitputtende) lijst van op 1 januari 2024 openbaar geworden archiefstukken:

 

1003   Gemeente Breukelen-Nijenrode, 1811-1948 [2010]
598 Instelling en samenstelling plaatselijke commissie toezicht politieke delinguenten; alsmede activiteiten terzake van individuele gevallen, 1945-1948.

1042   Gemeente Ruwiel, 1818-1964 (1967)
436 Toezicht op politieke delinquenten, 1946-1948.

1013   Gemeente Achttienhoven, 1813-1953
406 Stukken betreffende het toezicht op politieke delinquenten, 1945-1948. 1 omslag

1071   Gereformeerde kerk te Abcoude, aanvulling, 1906-1988
9 Bijlagen bij de notulen van de raad van kerken, 1972-1973. 1 omslag

1074   Gereformeerde kerk te De Bilt, 1888-1991
36 Agenda's en notulen, correspondentie, 1973.
83 Evangelisatiecommissie notulenboek, 1962-1973.
316 Attestaties (origineel en uitgaand kopie), 1973.

1096   Rooms-Katholieke H. Hart Parochie te Maarssen, 1644-1976
150 Ingekomen stukken van de Maria Dommer Stichting, 1956-1973. 1 omslag
328 Akte van verkoop en overdracht door de Maria Dommer Stichting aan het kerkbestuur van een perceel grond achter de Kaatsbaan, groot 2.40 are, sectie A, nr. 3824, 1973. 1 stuk

1070   Gereformeerde kerk te Abcoude, 1906-1988
59 Stukken betreffende de organist, 1942-1973. 1 omslag