Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Laatste nieuws

Opgelost: Foto Onbekend nr. 25

2 juli 2018
Enkele weken terug hebben wij een bericht ontvangen over Foto Onbekend nr. 25. Tot onze grote vreugde heeft de heer Schilder zijn vader, H.W.A. Schilder, in dit portret herkend. H.W.A. Schilder was rond de Tweede Wereldoorlog korte tijd medewerker van de PTT in Weesp. Deze foto is waarschijnlijk vóór de...

Archief van de ‘Stichting voor Hulp Buitenlanders’ Weesp beschreven

2 juli 2018
In het midden Adri Westland, docente naailes voor de stichting, voorjaar 1981 (Toegang GAW151, inv.nr. 13)   Onlangs is het archief van de maatschappelijke organisatie ‘Stichting voor Hulp Buitenlanders’ (SHB) uit Weesp beschreven. Het overkoepelende doel van de stichting was nieuwkomers in Weesp, veelal met een niet-westerse achtergrond, te helpen inburgeren in de...

Project e-depot

26 juni 2018
Waarom een e-depot?Vanaf de jaren '90 werkt de overheid steeds meer digitaal. Veel informatie wordt tegenwoordig alleen digitaal opgeslagen en beheerd. Het kabinet stimuleert dat burgers al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen.Voor archiefinstellingen is het werken met 'digitaal geboren' informatie een relatief nieuw fenomeen. Het vereist een...

Aanvulling archief rooms-katholieke parochie Breukelen

5 juni 2018
Momenteel wordt het archief van de rooms-katholieke parochie van Breukelen geïnventariseerd. Recent is er een mooie aanvulling op dit archief binnengekomen bij het RHC. Het gaat onder meer om stukken betreffende de kerk en pastorie, de r.k. lagere school, het orgel, het kerkelijk kunstbezit, en het Armbestuur. In de notulen van het...

AVG

4 juni 2018
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Dit heeft allerlei rechten met zich meegebracht voor u als bezoeker en plichten voor ons als organisatie. Het RHC is momenteel druk bezig om de nodige aanpassingen in onze werkzaamheden in kaart te brengen en de bijpassende maatregelen te treffen. Wel...

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.