Logo

Schrijfworkshop ‘Een verhaal in brieven’

Op 26 januari organiseerden wij samen met het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis (IISG) en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) een kennisbijeenkomst ’Duurzame toegang tot databases’. Databases zijn digitale archiefstukken, ingewikkelder dan bijvoorbeeld tekstbestanden of foto’s. De meeste gemeenten en archiefdiensten in Nederland hebben nog weinig kennis van en ervaring met de duurzame toegankelijkheid van databases en de opslag hiervan in het e-depot. Reden voor ons om deze bijeenkomst te organiseren.

De bijeenkomst vond plaats in het Centraal Museum in Utrecht en werd geleid door onze adviseur digitale archieven Eva van den Hurk - Van ’t Klooster. Na een presentatie van Valentijn Gilissen over de ervaringen van Data Archiving and Networked Services (DANS) met het beheren en bewaren van databases, gingen de deelnemers aan de slag met meerdere vraagstukken: is het archivistisch verantwoord is om alleen data uit een database op te slaan zonder de database zelf? Of de vraag: welke eisen stellen we aan de toegankelijkheid van databases voor het publiek? De aanwezigheid van verschillende soorten organisaties, zoals archiefdiensten en onderzoeksinstanties, zorgde voor een levendige discussie en het uitwisselen van kennis. Zo werken de archiefdiensten op basis van de Archiefwet en hebben archiefdiensten meer mogelijkheden tot het verwerken van persoonsgegevens onder de AVG, waar de onderzoeksorganisaties niet met de Archiefwet te maken hebben en de uitzonderingspositie die de archiefdiensten kennen onder de AVG niet hebben. De conclusie na afloop van de discussie was dat we nog geen antwoorden hebben op alle vragen en dat we de antwoorden met elkaar en de (internationale) archiefgemeenschap de komende jaren gaan ontdekken. Dat betekent niet dat we stil blijven zitten: voor een vervolgbijeenkomst bleek veel enthousiasme in de groep. We zijn nog lang niet uitgepraat over dit interessante archiveringsvraagstuk!

Digitale bouwdossiers van Breukelen, Kockengen en Nigtevecht

Gisteren, maandag 25 april, heeft de gemeente Stichtse Vecht een deel van hun bouwdossiers aan ons overgedragen. Het betreft de volgende plaatsen / voormalige gemeenten:

  • Breukelen-Nijenrode (1906-1948)
  • Breukelen (1949-1988)
  • Kockengen (1935-1988)
  • Nigtevecht (1943-1988)

Deze dossiers zijn gedigitaliseerd. Dit betekent dat wij je deze via mail kunnen toesturen en dat je niet meer hoeft langs te komen op onze studiezaal in Breukelen om het bouwdossier in te zien. udere bouwvergunningen zijn niet gedigitaliseerd, dus om deze in te zien nodigen wij je uit op de studiezaal in Breukelen.

Hoe kan ik zoeken in de bouwvergunningen?
Afhankelijk van het bouwjaar kun je bepalen of je bouwdossier bij ons aanwezig is of dat het nog bij de gemeente Stichtse Vecht op te vragen is. Dit varieert per woonplaats.  De eerste stap is bepalen of het bouwdossier bij ons aanwezig is. Dit kan via ons overzicht beschikbare bouw- en hinderwetvergunningen per gemeente. Vervolgens kun je op onze site zoeken op adres. Als er een dossier beschikbaar is, kun je inzage aanvragen via ons aanvraagformulier. Als het bouwdossier digitaal aanwezig is, sturen wij deze naar je op via mail. Anders plannen wij met je een afspraak in voor fysieke inzage op onze studiezaal.

Bouwvergunningen als bron
Bouwvergunningen zijn een veel geraadpleegde bron voor mensen die hun woning willen verbouwen en daarvoor meer te weten willen komen over de precieze constructie daarvan. Ook voor mensen die de geschiedenis van hun huis onderzoeken zijn de bouwvergunningen vaak de eerste en meest gemakkelijke stap in het ontrafelen van de verbouw- en bewoningsgeschiedenis van een pand omdat de dossiers met de vergunningen informatie geven over zowel de bewoner als de gemaakte aanpassingen.

De woningwet van 1901 zorgde ervoor dat het vanaf toen verboden was om zonder bouwvergunning van de gemeente woningen te bouwen of bestaande woningen te verbouwen. Vanaf dat moment werden in veel gemeenten stelselmatig series bouwvergunningen aangelegd. Ook vóór invoering van de woningwet gold in sommige gemeenten al een verplichting om vergunning aan te vragen en tekeningen van de geplande werkzaamheden aan te leveren. Deze aanvragen en tekeningen werden echter vaak opgeborgen in series ingekomen stukken in het gemeentearchief en niet als aparte serie behandeld. Op een later moment zijn in deze aanvragen uit de serie ingekomen stukken gelicht en toegevoegd aan het bestand bouwvergunningen. Het is daarom dat in de bouwvergunningentoegang archiefstukken zijn te vinden van vóór de invoering van de woningwet, namelijk al vanaf het jaar 1881.

nl-bklvv 1605 0045 03 0001

Afbeelding: RHCVV, 1605 Woonomgeving Breukelen-Nijenrode 1906-1948, inv.nr. 45 Domineeslaantje 33 en 35, 1937

Ontmoetingsmiddag Oud Breukelaren zondag 17 maart

RHCVV109

Samen met Facebookgroep Oud Breukelen en de Historische Kring Breukelen organiseren we een tweede ontmoetingsmiddag voor oud Breukelaren op zondag 17 maart.

Met miniatuurbouw van Edward van den Berg, fotoalbums van zwembad Zwemlust van Jan Blom sr., de mogelijkheid om uw oude foto’s te laten scannen en kijken naar filmpjes van Oud Breukelen. Omdat wij ook de senioren van Breukelen en omgeving willen laten zien hoe we Oud Breukelen in gedachte willen houden vindt deze middag plaats in Restaurant de Meander, de Driestroom in Breukelen. Locatie: https://goo.gl/maps/NPgtAXqdXFL2

Aanvang 14:00 uur tot 17:00 uur.

Project 'Je Buurt in Beeld'

Je buurt in beeld
Kaart van een nooit uitgevoerd uitbreidingsplan in Maarssen. Collectie RHC Vecht en Venen, toegang Topografisch-historische atlas.

In november heeft het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen een aantal scholen uit Maarssen op bezoek gehad voor het project 'Je buurt in Beeld'. Het project is samengesteld in samenwerking met Kunst Centraal, een organisatie die zich bezig houdt met kunsteducatie voor basisschoolleerlingen. Het bezoek sluit zowel aan bij een van de kerndoelen van Kunst Centraal, namelijk 'Oriëntatie op jezelf en de wereld', waarbij de leerlingen hun eigen omgeving onderzoeken, als bij het doel van het Regionaal Historisch Centrum om haar collectie onder de aandacht van een breder publiek te brengen.

Groep 5, van een deel van de Maarssense scholen, heeft het archief bezocht om inspiratie op te doen om zelf een kunstzinnige kaart (ook wel zachte kaart genoemd) te maken waarop zij indrukken uit hun omgeving verwerken. In januari volgen de andere Maarssense basisscholen.

Het bezoek bestaat uit twee onderdelen. Gedurende 25 minuten gaat een helft van de groep met een van onze medewerkers naar het depot. Zij krijgen uitleg wat het archief doet en bewaart en op welke manier dat gebeurt. Vervolgens bekijken zij oude kaarten en luchtfoto's. Wat zien zij, wat is er in de loop der tijd veranderd? Aan de hand van kaartjes moeten de kinderen vragen stellen. Èn ook de antwoorden bedenken. Aan de hand van een thermometer kunnen zij bijvoorbeeld kijken wat de temperatuur in de hal is. Hoe warm of koud denken zij dat het in het depot is? Wanneer denken zij dat een bepaalde kaart gemaakt is? Kun je op de kaart zien waar de boeren wonen? Of waar de rijke mensen? De kaarten die zij bekijken zijn kopieën, maar aan het eind krijgen zij ook een aantal originele kaarten te zien. Het maakt erg veel indruk op de kinderen om kaarten van honderden jaren oud te zien!

Terwijl een helft van de groep in het depot de kaarten bekijkt, buigt het andere deel zich over de kunstzinnige kaart. Op de kunstzinnige kaart zijn een aantal bezienswaardigheden en bekende personen getekend, die voorzien zijn van korte opmerkingen. De kaart is gemaakt door de kunstenares Marijke van Rijnsoever, die tijdens haar ontdekkingstocht door Stichtse Vecht veel bezienswaardigheden heeft gezien. Deze heeft zij op de kaart prachtig en heel herkenbaar weergegeven. We zien bijvoorbeeld niet alleen de watertoren van Breukelen en de molens in Zuilen, maar ook de Polderwachter, Marcel Blekendaal, en Kees de Tippelaar. Aan de hand van kaartjes met plaatjes kunnen de kinderen de plekken terug vinden op de zachte kaart en krijgen zij tegelijkertijd ook wat over de geschiedenis van het object te horen of te zien.

De indrukken die de kinderen tijdens hun bezoek aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen hebben opgedaan, kunnen zij naderhand verwerken in hun eigen kunstzinnige kaart. Bovendien krijgt iedere school een zachte kaart mee, om nog eens beter te bekijken en zich nog meer te verdiepen in de geschiedenis van hun woonplaats.

Lezing voor onze vrijwilligers over Depot voor Discipline

IMG 20181129 130928703

Speciaal voor onze vrijwilligers hebben wij op donderdag 29 november een lezing georganiseerd. Aanleiding voor deze lezing was onze inzending voor Stuk van het Jaar. Op deze foto is de demonstratie in Nieuwersluis te zien die plaats vond op 8 december 1971. De plaatsing van twee dienstplichtigen in het Depot voor Discipline te Nieuwersluis mondde op 8 december 1971 uit in een massale demonstratie van zo'n 1500 personen aldaar.

De spreker, Wim Schul, was een van deze twee dienstplichtigen. Tijdens de lezing heeft hij met veel verve verteld over zijn tijd in het Depot en de heropvoeding die hij gedurende drie maanden heeft ondergaan. Deze straf kreeg hij opgelegd nadat hij zich kritisch had uitgelaten in het soldatenblad Alarm 8. Dat hij hiervoor gestrafd kon worden was hem bekend, maar hij had niet verwacht dat de situatie zou escaleren tot een demonstratie. Tijdens zijn verhaal hebben de vrijwilligers uitgebreid vragen kunnen stellen waarbij er een mooi dialoog ontstond tussen Wim Schul en het publiek. Wij willen Wim Schul hartelijk bedanken voor zijn komst en wij hopen dat de aanwezigen ervan hebben genoten!