Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Historische kringen in De Bilt

Laatste nieuws uit De Bilt

Inventarissen SSW

5 september 2018
In 2011 heeft de Stichting Samenwerkende Woningenbouwverenigingen (SSW) een deel van haar oud-archief overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De SSW is opgericht als samenwerkingsverband van de Vereniging ter verbetering der volkshuisvesting ‘Patrimonium’ (vanaf 1915), Woningbouwvereniging ‘Sint Joseph’ (vanaf 1916) en de Algemene Biltse Woningbouwvereniging (ABW) (vanaf...

Online Museum De Bilt

5 september 2018
Tijdens een druk bezochte presentatie in het gemeentehuis van De Bilt is op donderdag 30 augustus het Online Museum De Bilt gelanceerd. Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Het Online Museum laat objecten van culturele waarde zien die...

Opstand in de Nieuwstraat (De Bilt)

1 augustus 2018
Foto: Ad Kon De Nieuwstraat werd rond 1900 aangelegd en was van oudsher een straat met veel bedrijvigheid: arbeiderswoningen, veel kleine bedrijfjes en enkele grote zoals de Melkcentrale en het gasbedrijf met twee grote gascontainers. Parallel aan de Nieuwstraat liep de Hessenweg. Deze straat was begin jaren zestig door de gemeenteraad...
overdracht_BlauwkapelGroenekan.jpg

Webtentoonstellingen

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.

Tot ca. 1585 werd de geschiedenis van De Bilt gedomineerd door twee Benedictijner kloosters: de Laurensabdij op Oostbroek en het Vrouwenklooster ter plaatse van het huidige KNMI. Het dorp De Bilt is rond 1300 ontstaan op het kruispunt van een oude ontginningsdijk en de nieuwe Steenstraat. De straat maakte deel uit van een handelsroute naar het oosten en het noorden van het land. Pas halverwege de 19e eeuw zien we dat de bebouwing zich ook buiten de Dorpsstraat vanouds Steenstraat verspreidt.

Omstreeks 1900 vestigden zich in de nabijheid van het station welgestelde forensen in ruim opgezette villawijken. In 1917 kreeg de groeiende gemeenschap een eigen naam: Bilthoven.

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het plattelandsdorp voorgoed door de aanleg van nieuwe wijken als Brandenburg-West, De Leijen en Centrum II.

Het oude Maartensdijk, genaamd Oostveen, stond onder beheer van het Domkapittel. Maartensdijk was een verzameling buurtschappen verspreid over het grondgebied. De bebouwing beperkte zich langs de dijken en hoofdwegen.

In 1957 werden Achttienhoven en Westbroek aan Maartensdijk toegevoegd. Net als het merendeel van de andere buurtschappen kenmerkten zij zich door hun landelijke karakter, slagenlandschap en lintbebouwing. Bestuurlijk waren Westbroek en Achttienhoven al langer aan elkaar verbonden. Vanaf 1853 hadden zij een gezamenlijke burgemeester. In 1952 werden zij ook daadwerkelijk samengevoegd tot één gemeente.

In tegenstelling tot De Bilt is het agrarische karakter van Maartensdijk grotendeels bewaard gebleven. De nieuwbouw beperkt zich tot enkele wijken in Maartensdijk, Westbroek en Groenekan. Er is nog steeds sprake van afzonderlijke woonkernen.

In de 19e eeuw was het Maartensdijkse grondgebied van groot strategisch belang voor de verdediging van Holland. Maar liefst zes forten kwamen op korte afstand van elkaar te liggen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie: fort De Bilt, fort Voordorp, fort Blauwkapel, fort Ruigenhoek, fort De Gagel en fort De Klop.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben Maartensdijk en De Bilt grote delen van hun grondgebied aan Utrecht moeten afstaan. De Uithof, Rijnsweerd, Blauwkapel, Tuindorp en Overvecht waren vroeger Bilts of Maartensdijks grondgebied. Van de zes bovengenoemde forten liggen alleen fort Voordorp en fort Ruigenhoek nog op Maartensdijks grondgebied.

Rechtsvoorgangers De Bilt

  • Gerecht Oostbroek en De Bilt c.s., t/m 1811 
(c.s.: gedeelte gerecht Colenberg en gerecht Over de Vecht)
  • Gemeente Achttienhoven, 1811, 1813-1953, 
1812 tot najaar 1813: gemeente Westbroek
 (per 1-1-1954: gemeente Westbroek 
-Gerecht Achttienhoven, t/m 1811
  • Gemeente Maartensdijk, 1811-2000 per 1-1-2001: gemeente De Bilt
- Gerecht Oostveen, t/m 1811
  • Gemeente Westbroek, 1812-1957 (t/m juni) 
per 1-7-1957: gemeente Maartensdijk (noordelijk gedeelte ) en gemeente Maarssen (zuidelijk gedeelte) 
- Gerecht Westbroek, t/m 1811

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.