Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Joannes de Dooper Mijdre...

1100 Rooms-Katholieke Parochie van de H. Joannes de Dooper Mijdrecht-Wilnis, 1678-1968 (1985)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Archieven van broederschappen en verenigingen
Stukken waarvan geen verband met de archieven en collecties kon worden vastgesteld
Restant
502 Stukken betreffende de scholen, 1941-1972. 1 pak
bevat veel financiële stukken.
Specificatie:
1. Stukken betreffende de restauratie van de kerk, 1970. 1 omslag
2. Ontwerp stichtingsakte "Stichting tot bevordering van het Katholieke sportleven te Mijdrecht-Wilnis c.s.", z.j. en concept statuten katholieke gymnastiekvereniging, 1959. 1 omslag
3. Stukken RK-schoolbestuur betreffende het gymnastieklokaal, 1941-1958. 1 omslag
4. Stukken betreffende uitbreiding speelplaats RK-jongensschool, 1958-1959, 1963. 1 omslag
5. Stukken betreffende wedertoelating tot de H. Sacramenten, 1936, 1962. 2 stukken
6. Stukken betreffende restauratie van de kerk, 1934-1935. 1 omslag
7. Stukken betreffende verkoop onroerend goed door kerkbestuur, 1962, 1967. 1 omslag
8. Stukken betreffende bouw en eerste inrichting 7de en 8ste leslokaal jongensschool, 1958-1960. 1 omslag
9. Aan- en aftreden leden kerkbestuur en armbestuur, 1950, 1955-1960, 1962, 1966. 1 omslag
10. Stukken betreffende oprichting Nijverheidsschool, 1949, 1952. 1 omslag
1100 Rooms-Katholieke Parochie van de H. Joannes de Dooper Mijdrecht-Wilnis, 1678-1968 (1985)
Restant
502
Stukken betreffende de scholen, 1941-1972. 1 pak
bevat veel financiële stukken.
Specificatie:
1. Stukken betreffende de restauratie van de kerk, 1970. 1 omslag
2. Ontwerp stichtingsakte "Stichting tot bevordering van het Katholieke sportleven te Mijdrecht-Wilnis c.s.", z.j. en concept statuten katholieke gymnastiekvereniging, 1959. 1 omslag
3. Stukken RK-schoolbestuur betreffende het gymnastieklokaal, 1941-1958. 1 omslag
4. Stukken betreffende uitbreiding speelplaats RK-jongensschool, 1958-1959, 1963. 1 omslag
5. Stukken betreffende wedertoelating tot de H. Sacramenten, 1936, 1962. 2 stukken
6. Stukken betreffende restauratie van de kerk, 1934-1935. 1 omslag
7. Stukken betreffende verkoop onroerend goed door kerkbestuur, 1962, 1967. 1 omslag
8. Stukken betreffende bouw en eerste inrichting 7de en 8ste leslokaal jongensschool, 1958-1960. 1 omslag
9. Aan- en aftreden leden kerkbestuur en armbestuur, 1950, 1955-1960, 1962, 1966. 1 omslag
10. Stukken betreffende oprichting Nijverheidsschool, 1949, 1952. 1 omslag
Openbaar:
2023
NB:
11. Mededelingen van het Ministerie van Onderwijs aan het schoolbestuur, 1939, 1940, 1954-1956, 1958. 1 omslag
12. Stukken betreffende uitbreiding RK-meisjesschool, 1965-1966. 1 omslag
13. Vergunning kerkbestuur aan PUEM voor plaatsing elektrische geleidingen op perceel Mijdrecht sectie A nr. 3233 en 3230, 1959. Met 1 tekening. 1 omslag
14. Stukken betreffende leermiddelen en inrichting van de jongensschool, 1955-1972. 1 omslag
15. Stukken betreffende de bouw en inrichting van het 6de leslokaal van de jongensschool, 1955-1957. 1 omslag
16. Vervallen
17. Stukken betreffende de dansvereniging 'Voor Ons Plezier', 1966. 1 omslag
18. Stukken betreffende de rijwielstalling van de jongensschool, 1960-1963. 1 omslag
19. Stukken betreffende de gebrandschilderde ramen in de kerk, 1950-1953. 1 omslag
20. Uittreksels uit doopregisters. 1 omslag
21. Stukken betreffende parkeergelegenheid bij de kerk, 1965, 1967. 1 omslag
22. Legaat mej. Cornelia van Schaik, 1962, en de daarmee samenhangende verkoop van vijf huizen te Utrecht, 1965-1968. 1 omslag
23. Herderlijk schrijven van de gezamenlijke bisschoppen van Nederland, 1941. 1 stuk
24. Diversen. 1 omslag

Kenmerken

Datering:
1678-1968 (1985)
Auteur:
A. Hagen en J.M. Klijn
Datering toegang:
1999
Omvang in meters:
8
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: stukken jonger dan 50 jaar niet openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.05 Rooms-Katholiek
Gemeente:
De Ronde Venen
Plaatsnaam:
Wilnis
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Schenking
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1100: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Joannes de Dooper Mijdrecht-Wilnis, 1678-1968 (1985)
VERKORT:
NL-BklVV 1100
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.