Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

20ste eeuw: invloed op én uit Amerika

Terug naar de tentoonstellingspagina >>>

Na de oorlog maakte de Nederlandse overheid zich grote zorgen over het groeiend aantal inwoners. Emigratie werd als een goede oplossing voor dit probleem gezien en werd dan ook actief gestimuleerd. Vanaf de haven in Rotterdam vertrokken emigranten met een schip van de Holland-Amerika Lijn naar Noord-Amerika.

De invloed van Amerika op de westerse politiek en samenleving werd steeds groter. Amerika bood, na de Tweede Wereldoorlog, met de Marshall-hulp Europese landen geld. Hiervan werden Amerikaanse producten voor de wederopbouw gekocht. Amerika hoopte op die manier te voorkomen dat Europese landen voor het communisme van de andere grootmacht, Rusland, zou kiezen. Deze Amerikaanse invloed op de westerse samenleving is terug te zien in de overname van Amerikaanse merken, tradities en muziek.

In Brooklyn ontstond er steeds meer aandacht voor het Nederlandse dorp Breukelen, waaraan de naam Brooklyn was ontleend. In het verlengde van de Marshall-hulp boden inwoners van Brooklyn in de vorm van goederen hulp aan inwoners van Breukelen. Door het gezamenlijk organiseren van diverse activiteiten verstevigde het contact tussen Brooklyn en Breukelen.

 

20e eeuw Goederen uit Brooklyn


Goederen uit Brooklyn
7 januari 1948
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Breukelen had, net als de rest van Nederland, na de Tweede Wereldoorlog een groot tekort aan goederen zoals voedsel en textiel. Onder leiding van Marguerite Salomon, een welgestelde inwoonster van Brooklyn, stuurde inwoners van Brooklyn goederen per schip naar Breukelen. De burgemeester van Breukelen, meneer Van Holthe tot Echten, kreeg kreeg op 7 januari 1948 via een brief van het Rode Kruis te horen dat de gemeente Breukelen de kosten voor het ontvangen van de goederen moest betalen. Dit kostte maar liefst 25 à 30 gulden per kist.

 

 

20e eeuw Grontmij Migratie na de Tweede Wereldoorlog


Migratie na de Tweede Wereldoorlog
28 juni 1956
Delpher

In kranten werd veel en positief over emigratie geschreven. Dit droeg er mede aan bij dat er van 1947 tot 1963 circa 410.000 Nederlanders emigreerden. Hiervan gingen 76.000 mensen naar de Verenigde Staten.
Het vertrek van zo veel Nederlanders had ook gevolgen voor de mensen die bleven. In de Gereformeerde Kerk van Weesp moest de kerkenraad in de periode 1952-1953 op zoek naar een tijdelijke predikant. De huidige predikant, dominee Groenboer, ging namelijk aan de slag als geestelijk verzorger op een emigrantenschip. Het bedrijf Grontmij moest in 1963 op zoek naar een nieuwe secretaresse, omdat de huidige secretaresse ging emigreren.
Dankzij de groeiende werkgelegenheid werd vanaf 1961 het stimuleren van emigratie overbodig. Geleidelijk aan nam de emigratiegolf dan ook af.

 

Terug naar de tentoonstellingspagina >>>

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.