Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Tentoonstellingen

Bijzondere kaarten

Het RHC Vecht en Venen heeft een aantal mooie kaarten in haar collectie. De twee meest bijzondere, en grootste in omvang, worden via deze webtentoonstelling tentoongesteld.

Lees meer >

Kaarte van de Landen gelegen onder Oostveen

1643-1644 | B. Lobé en J. van Diepenem

 

"Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, bestaande in de gehuchten van Herverscop, Maertensdijck, Agterweteringe, Nieuwe en Bisschopswetering, Blaucapel, Twaalf en Zes Hoeven etc."

Pré-kadastrale kaart van het gerecht Oostveen (later gemeente Maartensdijk). In het zuiden werd het grondgebied van het gerecht begrensd door een oude Vechtarm, die in de 17e eeuw onderdeel ging uitmaken van de Biltse Grift. De noordgrens was de provinciegrens met Noord-Holland (de Hollandsche Rading). Aan de west- en oostgrens lagen respectievelijk de gerechten Achttienhoven en Oostbroek & De Bilt c.s.

Oostveen omvatte (delen van) de huidige Utrechtse wijken Rijnsweerd, Wittevrouwen en Tuindorp.

De kaart is gemaakt in opdracht van de schout en de geërfden van Oostveen in verband met de grondboekhouding. De percelen bevatten een nummer, de namen van de eigenaren, de oppervlakte en bebouwing. Bij een restauratie door landmeter G.N. Back zijn de originele namen vervangen door 18e eeuwse namen. Ook heeft Back de familiewapens en namen van de toenmalige bestuurders aan de kaart toegevoegd. In drie teksten geeft Back uitleg over zijn ‘restauratie’. Een vierde tekst is in 1923 door het Waterschap overgeschilderd.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.