Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Tentoonstellingen

De aangeklede tuin

Dit is de vierde webexpositie in de serie over de buitenplaatsen aan de Vecht. Dit keer staat de tuin met al haar ornamenten centraal. De tuin was soms nog belangrijker dan de buitenplaats zelf. De tuinen van de vroege buitenplaatsen (verbouwde hofsteden) waren nuttig en dienden als bleekveld, moestuin of boomgaard. Met de opkomst van de meer statusgerichte buitenplaats kreeg de tuin een sierfunctie. Formele tuinen werden aangelegd in de Hollands classicistische stijl met strakke patronen en duidelijke zichtassen.

Deze stijl ging rond 1680 over in de franse barokstijl, in navolging van de tuinen van de Franse tuinarchitect Le Notre. Rechte zichtassen, vormgesnoeide hagen, een symmetrische aanleg en zichtlijnen die de tuin onderdeel van het landschap maakten kenmerkten deze tuinen. Deze stijl is waarschijnlijk door de uit Frankrijk gevluchte Hugenoot Daniel Marot in de Vechtstreek geïntroduceerd. Beelden, fonteinen, prielen en theekoepels verfraaiden de tuinen.Tegen 1800 werden deze formele tuinen met hun strakke vormen onder invloed van de Romantiek omgevormd tot Engelse landschapsparken. De rechte lijnen maakten plaats voor gebogen, vloeiende lijnen, een grote variatie aan bomen werd aangeplant, formele rechthoekige vijvers werden vergraven tot natuurlijk gevormde waterpartijen. Zo ontstonden zeer natuurlijk aandoende, maar in feite dus geheel geplande, parken.
Deze ontwikkeling werd niet alleen ingegeven door de veranderende mode en smaak, maar ook door financiële factoren: de Franse tuinen met hun vormgesnoeide heggen waren erg kostbaar in onderhoud.

In de gedigitaliseerde fotocollecties van de aangeslotenen van Vechtsnoer zijn veel mooie en gevarieerde foto’s te vinden rond dit veelzijdige onderwerp. Geniet mee!

Lees meer >

Slot Zuylen, prentbriefkaart met luchtfoto

Loopt men door de tuin en het park van Slot Zuylen, dan loopt men als het ware door de geschiedenis van de tuinarchitectuur. De boomgaard herinnert aan de nutsfunctie die de tuin bij vroege hofstedes en kastelen had. De parterretuin met broderie van heggen en bloemperken is een overblijfsel uit de 17de en vroeg 18de eeuwse tuinarchitectuur, waarin de Franse formele tuinen als voorbeeld dienden voor de buitenplaatstuinen. Deze is prachtig te zien op de luchtfoto, waarop ook de 18de eeuwse slangenmuur zichtbaar is. In de hollingen van de muur die wel zon, maar nauwelijks wind vingen, ontstond een microklimaat waardoor hier exotische fruitbomen konden groeien. In de 18de eeuw werden de formele tuinen vaak veranderd in een Engels landschapspark. Ook daarvan zien we bij slot Zuylen een prachtig voorbeeld.

Coll.  HKGL/Kees Beelaerts van Blokland

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.