Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Noodcomité

 Terug naar tentoonstellingsoverzicht >>>

 

In december 1944 was er in het westen van Nederland een groot tekort aan voedsel. De belangrijkste oorzaak hiervoor was dat de Nederlandse regering, die tijdens de oorlog in Londen verbleef, in september 1944 een algemene spoorwegstaking had afgekondigd, om de Duitsers te dwarsbomen. Door het transport stil te leggen, konden de Duitsers bijvoorbeeld hun wapens niet vervoeren. De reactie van de Duitse bezetter was dat de aanvoer van voedsel naar het westen zes weken lang werd stilgelegd, dit veroorzaakte een groot gebrek aan voedsel. Ook in Weesp werd het tekort in de loop van de winter steeds nijpender. ‘Door de steeds moeilijker wordende algemeene omstandigheden is het dringend noodzakelijk dat op zeer korten termijn stappen ondernomen worden tot leniging van den nood der bevolking van Weesp’. De oprichting van het Comité tot Leniging van den Nood is hier het meest sprekende voorbeeld van.1

 

Noodcomit 4   Noodcomit 5
 Afbeelding: RHCVV, GAW085 – Comité Leniging Noden (C.L.N.) te Weesp,
1944-1947, inventarisnummer 7,
uitnodiging voor de vergadering van 12 december 1944.
 Afbeelding: RHCVV, GAW085 – Comité Leniging Noden (C.L.N.),
 inventarisnummer 7, vergadering van 12 december 1944.

 

Uit onze archieven blijkt dat de NSB-burgemeester van Weesp op 8 december 1944 enkele inwoners van Weesp uitnodigde op het gemeentehuis om een comité op te richten om het probleem van voedsel- en brandstoftekort in de gemeente waar mogelijk te verminderen. Het belangrijkste streven van het comité was om ‘honderden menschen aan voedsel te helpen’, maar ook aan het voorzien van onder andere brandstoffen, textiel en zeep werd gedacht.2

 

Noodcomit 2 
 Afbeelding: RHCVV, GAW085 – Comité Leniging Noden (C.L.N.),
 inventarisnummer 7, sub-comité zuivel

 

Het C.L.N. bestond uit verschillende sub-comités, bijvoorbeeld soep en pap en warme maaltijden. Deze twee commissies organiseerden vanaf eind december 1944 meerdere keren maaltijden voor grote groepen mannen, vrouwen, kinderen en ‘ouderen van dagen’. Van 29 januari 1945 tot en met half april werden er iedere dag papmaaltijden georganiseerd voor 300 kinderen, die om de drie dagen twee borden pap mochten komen eten.3 Deze maaltijden vonden plaats in het Patronaatsgebouw aan de Heerengracht in Weesp en werden opgevrolijkt met ‘gepaste muziek en voordrachten’, zoals op de foto te zien is.4 Er was zelfs een lied geschreven dat werd gezongen bij een maaltijd van het C.L.N. dat gehouden werd in de kantine van Van Houten. Helaas is de wijs waarop dit lied gezongen werd niet terug te vinden in ons archief. Weet jij toevallig op welke melodie dit lied gezongen werd? Laat het ons dan vooral weten!

 

 Noodcomit 1  Noodcomit 3
 Afbeelding: RHCVV, GAW085 inventarisnummer 8.   Afbeelding: RHCVV, GAW085 – Comité Leniging Noden (C.L.N.),
 inventarisnummer 7, gezongen bij een maaltijd van 3 februari 1945.

 

Bronnen:
1. RHCVV, GAW085 – Comité Leniging Noden (C.L.N.) te Weesp, 1944-1947, inventarisnummer 7, uitnodiging voor de vergadering van 12 december 1944.
2. RHCVV, GAW085 – Comité Leniging Noden (C.L.N.), inventarisnummer 7, vergadering van 12 december 1944.
3. Ibidem, sub-comité zuivel.
4. Ibidem, inventarisnummer 8.
5. Ibidem, inventarisnummer 7, gezongen bij een maaltijd van 3 februari 1945.

Terug naar tentoonstellingsoverzicht >>>

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.