Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Een boekhandel

 Terug naar tentoonstellingsoverzicht >>>

 

In de Tweede Wereldoorlog werd ook in Weesp door enkele mensen samengewerkt met de Duitse bezetter. Vaak wordt hierbij gedacht aan het actief meewerken aan het opsporen van Joodse mensen of het aangeven van Nederlanders die verzet pleegden. Onder collaboratie verstaan we bijvoorbeeld ook het verspreiden van de nazistische ideeën van het Derde Rijk. Het uitgeven van boeken waarin de nationaalsocialistische ideeën centraal stonden is hier een goed voorbeeld van. In Weesp gaf een boekhandel diverse boeken uit van de nationaalsocialistische uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer.

In 1932 begon de schrijver en dichter George Kettman samen met zijn vrouw De Amsterdamsche Keurkamer, de eerste uitgeverij in Nederland met een uitgesproken nationaalsocialistisch karakter. Binnen De Amsterdamsche Keurkamer was er veel ruimte voor het uitgeven van dichtbundels. Kettmann publiceerde bundels die hij zelf had geschreven, ook wist hij enkele gerenommeerde dichters aan zijn uitgeverij te binden.

 

 Foute uitgeverij 2
 Afbeelding: RHCVV, GAW035 – Verzameling stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog,
 inventarisnummer 78, facturen.

 

Naast de vele dichtbundels richtte De Amsterdamsche Keurkamer zich voornamelijk op het uitgeven van politieke werken. Vooral het uitgeven van ‘Mein Kampf’ van Hitler leverde de uitgeverij veel geld op. Om de leden van NSB te bereiken, adverteerde de uitgeverij veel in het NSB-blad Volk en Vaderland.1 Daarnaast verkocht De Amsterdamsche Keurkamer natuurlijk ook werken aan boekenwinkels, zoals een boekhandel in Weesp.

In ons archief hebben we 14 facturen gevonden van De Amsterdamsche Keurkamer die op naam staan van een boekhandel uit Weesp. Vanaf september 1942 tot en met juni 1944 hebben zij boeken besteld bij deze uitgeverij. Het boek ‘Ras en Toekomst’ van de arts G.W. Hylkema, waarin de rassenleer centraal stond, is bijvoorbeeld meerdere keren besteld. Het boek ‘Mijn Kampf’ is totaal negen keer besteld. Het is opvallend dat op de factuur niet staat dat dit boek door Adolf Hitler is geschreven.2

Na de oorlog werd door ‘de vereeniging der bevordering van de belangen des boekhandels’ de erkenning van de boekenwinkel uit Weesp ‘als uitgever en boekhandelaar’ tijdelijk ingetrokken. Tijdens de oorlog had de boekhandel zich te veel gericht op het nationaalsocialistische gedachtegoed. Later is dit ingetrokken, de winkel heeft nog vele jaren bestaan.

 

 Foute uitgeverij 1
 Afbeelding: RHCVV, GAW035 – Verzameling stukken betreffende
 de Tweede Wereldoorlog, inventarisnummer 78, facturen.

 

Bronnen:
1. RHCVV, GAW035 – Verzameling stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog, Weesp, 1940-2012, inventarisnummer 78, kopie van documentatie uit het boek ‘Zwaard van de geest, het bruine boek in Nederland 1921-1945, door Gerard Groeneveld’.
2. RHCVV, GAW035 – Verzameling stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog, inventarisnummer 78, facturen.

Terug naar tentoonstellingsoverzicht >>>

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.