Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Organisatie

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Weesp. De gemeenschappelijke regeling is ingegaan op 1 januari 2014 voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van 10 jaar. De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de vier gemeenten.

De vier gemeenten hebben bij het RHCVV taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de functie van regionaal historisch centrum. De taken van het RHCVV zijn:

 • Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven van de vier gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) (“archiefwettelijke taak”);

 • Het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven van deze vier gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten taken aan hebben gemandateerd (“archiefwettelijke taak”);

 • Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening (“erfgoedactiviteiten”);

 • Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis (“acquisitie”).

Beleidsvisie 2020-2024

De beleidsvisie vormt de kern van het beleid van het RHCVV: Waarom doen we wat we doen? Wie en wat zijn we? Waar staan we voor? Voor wie doen we het?  Wat zijn onze doelen?
De visie is in 2019 door het bestuur vastgesteld en geldt voor de periode tot en met 2024. U kunt hier de hele beleidsvisie lezen, dit geeft u een inkijkje in onze organisatie en doelstellingen.

 

Jaarplannen en jaarverslagen

Ieder jaar legt het RHCVV verantwoording af over de bedrijfsvoering en het gevoerde beleid in haar jaarverslag en maakt zij plannen voor de komende jaren. Deze plannen en verslagen worden door het bestuur goedgekeurd en aan de colleges en gemeenteraden toegestuurd en beoordeeld. In de linker kolom kan je de eerdere plannen nalezen. de meest recent plannen en verslagen vind je op deze pagina.

 

Toezichtsverslagen en archiefinspectierapporten

Toezichtsrapporten en archiefinspectierapporten over de informatiehuishouding en archiefbeheer zijn te vinden of op te vragen op de websites van de aangesloten gemeenten en/of via de raadsinformatiesystemen.

 

Het bestuur

Het algemeen bestuur van het RHC Vecht en Venen bestaat in 2019 uit dhr. A. Reinders (voorzitter en burgemeester Stichtse Vecht), dhr. M. Divendal (burgemeester gemeente De Ronde Venen), dhr. B.J. van Bochove (burgemeester gemeente Weesp), dhr. mr. S.C.C.M. Potters (burgemeester gemeente De Bilt). 

Adviserend lid van het algemeen bestuur is mw R.W. Ubink (directeur van RHC Vecht en Venen.

Medewerkers

Het team van het RHCVV bestaat uit 16 medewerkers 

 • Roosmarijn Ubink, Directeur en Streekarchivaris
 • Monique van der Linden, Adviseur Digitale Informatie
 • Eva van den Hurk-van 't Klooster, Adviseur Digitale Archieven
 • Minny Scheele, Archiefinspecteur
 • Wouter van Dijk, Senior Collectiebeheerder
 • Saskia Schellevis, Junior Collectiebeheerder
 • Petra Engelberts, Applicatiebeheerder
 • Tolga Baksi, beheerder E-depot
 • Annick Kothuis, Coördinator Dienstverlening
 • Marloes Koelewijn, medewerker Dienstverlening en Communicatie
 • Iren de Kruif, medewerker Dienstverlening en Collectie
 • Dorien Partiman-Stet, medewerker Dienstverleing
 • Roel Content, medewerker Dienstverlening
 • Bart Jagt, Archivist
 • Suzanne Lekkerkerker, medewerker Collectie, Erfgoed en Educatie
 • Merel Spruijt, office manager

 

Vrijwilligers

Het RHC wordt ondersteund door een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers. De werkzaamheden van de vrijwilligers lopen uiteen, maar houden vooral verband met het toegankelijk maken van de brede collectie van het RHCVV. De vrijwilligers werken gemiddeld een dagdeel per week voor het RHCVV. In totaal wordt er door 16 vrijwilligers gemiddeld 72 uur per week gewerkt, dit staat ongeveer gelijk aan 2 fte.

Samenwerkingspartners

Het RHCVV opereert binnen een netwerk van archiefinstellingen en koepelorganisaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Op landelijk niveau is het RHCVV lid van de Branchevereniging voor Archiefinstellingen (BRAIN) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Archivarissen (KVAN). Het RHCVV neemt deel aan de landelijke kennisplatforms van het Nationaal Archief. Op provinciaal niveau neemt het RHCVV actief deel aan de Kring van Utrechtse Archivarissen, het Utrechts Inspecteursoverleg, de Kring van Noord-Hollandse Archivarissen en het Noord-Hollands inspecteursoverleg. Op regionaal niveau is het RHCVV een samenwerking aangegaan met Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek en RHC Zuidoost Utrecht.

Het RHC Vecht en Venen werkt intensief samen met de historische verenigingen en erfgoedpartners in de regio. Eén van deze partners is de koepelorganisatie Stichting het Vechtsnoer. Vechtsnoer is een museaal en cultureel samenwerkingsverband, waarin ruim twintig partijen samenwerken om de waarden van het cultuurlandschap van de Vechtstreek als 'museum zonder muren' voor een breed publiek te ontsluiten. Tentoonstellings- en educatieprojecten worden vaak in gezamenlijkheid opgezet. Zo is in het verleden het project Venen op de kaart, welke uit een website en reizende tentoonstelling bestond, tot stand gekomen binnen de samenwerking Erfgoedverbinding met de partners Museum De Ronde Venen en de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen. Andere samenwerkingspartners zijn Kunstcentraal, Het Vechtstreekmuseum, Museum VredeGoed, Historische Kring Breukelen, Historische Kring Loenen, Historische Kring Maarssen, Historische Kring Abcoude-Baambrugge, Historische Vereniging de Proosdijlanden, Stichting Dudok - de Wit Fonds, Poldermuseum Jan Compier en Waterschap Angstel, Gooi en Vecht.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.