Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Missie

Het RHC Vecht en Venen biedt het publiek historische informatie en beleving van het verleden. Het is een dienstverlenende organisatie die vanuit zijn collectie producten en diensten ontwikkelt voor zijn klanten ten behoeve van de stimulering van kennis over het lokale en regionale verleden. De unieke collectie van het RHC Vecht en Venen verdient alle aandacht vanwege de betekenis die de collectie heeft voor de regio Vecht en Venen. Aandacht dient zowel te geschieden in de vorm van goede borging van de kwaliteit van de collectie als een sterk presentatiebeleid. Borging en studiezaaldienstverlening zijn de afgelopen jaren de speerpunten geweest en blijven dat ook in de komende beleidsperiode. Om onze reikwijdte verder te vergroten en mee te gaan met de digitale tijd zijn ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening en publieksparticipatie belangrijke speerpunten waarop wij ons tevens gaan richten. Hieronder valt ook het gebruik van sociale media. Dit zal de komende jaren door worden ontwikkeld. Daarnaast gaat het RHC Vecht en Venen de collectie regionaal en provinciaal onder de aandacht brengen door het opbouwen van een sterk netwerk en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Het RHC Vecht en Venen beheert niet alleen de oudere archieven maar is in navolging van de archiefwet en regelgeving ook toezichthouder van de archieven in de gemeentelijke organisaties. Het RHC Vecht en Venen zet zich in voor behoud van papieren en digitale informatie voor de vier gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling: De Bilt, De Ronde Venen, Weesp en Stichtse Vecht. Het RHC voert deze wettelijke taak uit door zowel een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van beleidsvorming als ook op het vlak van interne regelgeving op het gebied van records management.

Samenwerkingspartners

Het RHC Vecht en Venen werkt intensief samen met verschillende partners. Eén van deze partners is de koepelorganisatie Stichting het Vechtsnoer. Vechtsnoer is een museaal en cultureel samenwerkingsverband, waarin ruim twintig partijen samenwerken om de waarden van het cultuurlandschap van de Vechtstreek als 'museum zonder muren' voor een breed publiek te ontsluiten. Daarnaast heeft het RHC zitting in de vergaderingen van De Kring van Utrechtse Archivarissen. De Kring vertegenwoordigt de Utrechtse archivarissen en bevordert samenwerking tussen haar leden en behartigt hierbij het gemeenschappelijk belang van het archiefwezen in de provincie Utrecht.

Tentoonstellings- en educatieprojecten worden altijd in gezamenlijkheid opgezet. Zo is het project Venen op de kaart, welke uit een website en reizende tentoonstelling bestond, tot stand gekomen binnen de samenwerking Erfgoedverbinding met de partners Museum De Ronde Venen en de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen. Samenwerkingspartners tot op heden zijn Kunstcentraal, Het Vechtstreekmuseum, Museum VredeGoed, Historische Kring Breukelen, Historische Kring Loenen, Historische Kring Maarssen, Historische Kring Abcoude-Baambrugge, Historische Vereniging de Proosdijlanden, Stichting Dudok - de Wit Fonds, Poldermuseum Jan Compier en Waterschap Angstel, Gooi en Vecht.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.