Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Over ons

Archieven zijn onmisbaar voor onze samenleving en de identiteit van de regio. Archieven, foto’s, films, boeken en kranten vormen hét geheugen van een gebied en haar bewoners. Met een bezoek aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) neemt u een duik in de geschiedenis. Het RHCVV bewaart en beheert de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en de Bilt. Daarnaast bezitten we een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op onze studiezaal kunt u drie dagen per week terecht voor onderzoek en het inzien van onze bibliotheek. Regelmatig organiseren we cursussen, lezingen en tentoonstellingen.

Collecties
Onze depots bevatten maar liefst zeshonderd jaar aan archief. Hierin kunt u bijvoorbeeld op zoek naar de bouwvergunningen vanaf circa 1900 of naar uw voorouders in de genealogische bronnen zoals de registers van de burgerlijke stand. Waar woonden ze? Welke beroepen hadden ze? Met wie trouwden ze? Waar zijn ze naartoe vertrokken? In het archief vindt u het antwoord op deze vragen. Naast archieven hebben we ook een uitgebreide collectie beeldmateriaal, kranten, tijdschriften, documentatiemateriaal, waaronder brochures en knipsels.

Toezicht
Het RHCVV beheert niet alleen de oudere archieven, maar is in navolging van de archiefwet en regelgeving ook toezichthouder van de archieven in de gemeentelijke organisaties. Het RHCVV zet zich in voor behoud van papieren en digitale informatie voor de vier gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling: De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Het RHCVV voert deze wettelijke taak uit door zowel een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van beleidsvorming als ook op het vlak van interne regelgeving op het gebied van records management.
In het depot in Breukelen staat nu ruim 3000 meter overheidsarchief, gedeponeerd archief en documentatie. Overheidsorganisaties leggen een archief aan voor uiteenlopende doeleinden, als ondersteuning bij het werk. Daarnaast dienen archieven als bewijs en verantwoording van hun handelen richting inwoners, andere overheden en subsidieverstrekkers zoals ministeries. Media, bedrijven en burgers hebben het recht om te achterhalen hoe en waarom een overheidsorganisatie bepaalde besluiten neemt. Bij het RHCVV kunt u de informatie van de overheid inzien. Bovendien zorgen wij ervoor dat deze informatie duurzaam, volledig en betrouwbaar blijft.

Voorgeschiedenis
Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) is in juni 2009 geopend. Het RHCVV is de opvolger van het Streekarchivariaat Vecht en Venen. Het Streekarchivariaat beheerde de archieven van de gemeenten Abcoude, De Bilt, Maartensdijk, Breukelen, Loenen, Maarssen en De Ronde Venen. Vanuit de diverse archieflocaties is meer dan 3000 meter historische archieven van overheid en particulieren overgebracht naar de nieuwe locatie in Breukelen. Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2011 zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Van 2007 t/m 2013 nam het gemeentearchief Weesp deel aan het samenwerkingsverband “Historisch Netwerk Gooi en Vecht”, samen met de archiefdiensten van Hilversum en Naarden. In 2014 sloot het gemeentearchief Weesp aan bij het RHC Vecht en Venen. Alle archieven blijven echter fysiek in Weesp beschikbaar voor onderzoekers. Vanaf 2014 heeft het RHC Vecht en Venen daarom naast de studiezaal en depots in Breukelen ook een studiezaal en depots in Weesp. Tot 1995 was het archief gevestigd in de fietsenkelder van het 18e eeuwse stadhuis. In dat jaar verhuisde het gemeentearchief naar het souterrain van het nieuwe stadskantoor.

In maart 2022 is de gemeente Weesp gefuseerd met Amsterdam. In het kader van deze fusie is afgesproken dat het Stadsarchief Amsterdam vanaf 1 januari 2023 het beheer over de Weesperarchieven zal overnemen van het RHCVV. Op 20 december zijn de archieven en collecties van Weesp verhuisd naar de depots van het Stadsarchief Amsterdam. Het Weesper archief is in te zien in de studiezaal van het Stadsarchief Amsterdam.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.