Een opstand onder voorwaarden (Weesp)

Categorie: Weesp
Gemaakt op woensdag 01 augustus 2018 11:08
Gepubliceerd op woensdag 01 augustus 2018 11:08
Geschreven door Virginia
Hits: 919

akkoord weesp 2

Weesp voegde zich in 1577 niet zonder meer bij de Opstand van de prins en de zijnen. Het stadsbestuur had een reeks eisen aan de onderhandelaars meegegeven waaraan voldaan moest worden als men wilde dat Weesp zich voor de Opstand zou verklaren. Allereerst was daar het punt van religie: de Weespers en de inwoners van Weesperkarspel zouden de religie die zij al aanhingen mogen behouden, ongeacht welke dat was. Er werd uitdrukkelijk gesteld dat niemand in de keuze van zijn religie gedwongen zou mogen worden, of daarom mishandeld.

Ook wilde Weesp geen garnizoensbezetting in de stad hebben. Mocht dat in het landsbelang echter toch noodzakelijk zijn, dan zouden de Staten van Holland en Zeeland daaraan moeten bijdragen. Wat de betaling van belasting betreft wilde Weesp net zo behandeld worden als alle andere plaatsen in Holland. Mocht er verlichting van de te betalen belastingen plaatsvinden, dan wilde Weesp daar vanzelfsprekend ook van meeprofiteren. Tot slot zouden de door Willem van Oranje gevangengenomen Weespers vrijgelaten moeten worden. De kosten voor voedsel en onderdak die de gevangenen genoten hadden, zouden echter door de stad Weesp worden vergoed. Een bijzonder geval in dezen was dat van burgemeester Heynrick Louff, die in Oudewater gevangenzat en voor wiens vrijlating 225 gulden betaald was, omgerekend zo’n 5.200 euro nu. Dit aanzienlijke bedrag aan losgeld zou door de prins gerestitueerd moeten worden aangezien Weesp nu aan zijn zijde mee zou vechten.

De prins ging akkoord met de gestelde voorwaarden, en op 29 januari 1577 werd door hem, Cuyp en Govertsz de overeenkomst getekend, waarmee Weesp zich formeel aansloot bij de Opstand tegen de Spaanse landheer. Het afschrift van de overeenkomst dat zich in het stadsarchief van Weesp bevindt is gemaakt door Arent Louff, die destijds kerkmeester was van de Grote Kerk in Weesp.

Ga hier terug naar het stemformulier

Bron: Toegang GAW028-01 Stad Weesp, 1355-1795, inv.nr. 32.
Zie voor meer informatie ook: Toegang GAW028-01 inv.nr. 2 en Toegang GAW028-13 inv.nr. 241