Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Een opstand onder voorwaarden (Weesp)

akkoord weesp 2

Weesp voegde zich in 1577 niet zonder meer bij de Opstand van de prins en de zijnen. Het stadsbestuur had een reeks eisen aan de onderhandelaars meegegeven waaraan voldaan moest worden als men wilde dat Weesp zich voor de Opstand zou verklaren. Allereerst was daar het punt van religie: de Weespers en de inwoners van Weesperkarspel zouden de religie die zij al aanhingen mogen behouden, ongeacht welke dat was. Er werd uitdrukkelijk gesteld dat niemand in de keuze van zijn religie gedwongen zou mogen worden, of daarom mishandeld.

Ook wilde Weesp geen garnizoensbezetting in de stad hebben. Mocht dat in het landsbelang echter toch noodzakelijk zijn, dan zouden de Staten van Holland en Zeeland daaraan moeten bijdragen. Wat de betaling van belasting betreft wilde Weesp net zo behandeld worden als alle andere plaatsen in Holland. Mocht er verlichting van de te betalen belastingen plaatsvinden, dan wilde Weesp daar vanzelfsprekend ook van meeprofiteren. Tot slot zouden de door Willem van Oranje gevangengenomen Weespers vrijgelaten moeten worden. De kosten voor voedsel en onderdak die de gevangenen genoten hadden, zouden echter door de stad Weesp worden vergoed. Een bijzonder geval in dezen was dat van burgemeester Heynrick Louff, die in Oudewater gevangenzat en voor wiens vrijlating 225 gulden betaald was, omgerekend zo’n 5.200 euro nu. Dit aanzienlijke bedrag aan losgeld zou door de prins gerestitueerd moeten worden aangezien Weesp nu aan zijn zijde mee zou vechten.

De prins ging akkoord met de gestelde voorwaarden, en op 29 januari 1577 werd door hem, Cuyp en Govertsz de overeenkomst getekend, waarmee Weesp zich formeel aansloot bij de Opstand tegen de Spaanse landheer. Het afschrift van de overeenkomst dat zich in het stadsarchief van Weesp bevindt is gemaakt door Arent Louff, die destijds kerkmeester was van de Grote Kerk in Weesp.

Ga hier terug naar het stemformulier

Bron: Toegang GAW028-01 Stad Weesp, 1355-1795, inv.nr. 32.
Zie voor meer informatie ook: Toegang GAW028-01 inv.nr. 2 en Toegang GAW028-13 inv.nr. 241

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.