Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Archief van de ‘Stichting voor Hulp Buitenlanders’ Weesp beschreven

SHB

In het midden Adri Westland, docente naailes voor de stichting, voorjaar 1981 (Toegang GAW151, inv.nr. 13)

 

Onlangs is het archief van de maatschappelijke organisatie ‘Stichting voor Hulp Buitenlanders’ (SHB) uit Weesp beschreven. Het overkoepelende doel van de stichting was nieuwkomers in Weesp, veelal met een niet-westerse achtergrond, te helpen inburgeren in de Nederlandse samenleving. De stichting werd officieel opgericht in 1983, maar al een paar jaar daarvoor werden naailessen aangeboden aan vrouwen van allochtone afkomst. Naast de praktische vaardigheden die men daar leerde, fungeerden de bijeenkomsten ook als middel om sociale interactie buitenshuis te bevorderen. In 2011 werd de stichting opgeheven vanwege een gebrek aan vrijwilligers.

 

Taken waarmee de SHB zich bezighield waren de hulp aan jongeren bij het maken van huiswerk, Nederlandse les voor volwassenen, fietslessen voor volwassenen, activiteiten voor meisjes en naai- en themalessen voor vrouwen.

 

Het archief dat aan het RHC Vecht en Venen is geschonken, is in feite het persoonlijke archief van mevrouw Adri Westland, gevormd vanuit haar werkzaamheden voor de SHB. Mevrouw Westland was vanaf 1978 actief bij de naailessen voor allochtone vrouwen, tot 1987. Tevens was ze vanaf de oprichting in 1998 tot de opheffing van de SHB in 2011 betrokken bij de zogenaamde ‘Meidengroep’ die activiteiten organiseerde voor meisjes met een allochtone achtergrond.


Hierdoor ligt de nadruk in het archief onevenredig op deze activiteiten binnen de SHB, die zich immers ook bezighield met taal- en fietslessen en huiswerkbegeleiding voor jongeren. Hiervan is in het archief echter weinig terug te vinden. Desondanks geeft het archief een interessant en waardevol beeld van de stappen die vanuit de samenleving werden genomen om mensen met een niet-westerse achtergrond in de Nederlandse maatschappij op te nemen. Het archief is een mooi aanwinst voor de collectie, temeer daar de geschiedenis van migrantengroepen in Nederland over het algemeen slecht in archieven is gedocumenteerd. Daar is met de opname van dit particuliere archief in de collectie voor Weesp wat verbetering in gekomen.

 

De inventaris van het archief is hier te raadplegen.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.