Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Officiantenregister Weesp 1550-1795 digitaal beschikbaar

Vanaf nu is op de website de index op het Officiantenregister van Weesp over de periode 1550-1795 digitaal raadpleegbaar. Officiant is een oude benaming voor ambtsdrager ofwel ambtenaar. Het officiantenregister laat zien wie in Weesp wanneer welke publieke functie bekleedde. Zo staan de leden van de vroedschap, het stadsbestuur, vermeld, en ook de uitvoerende bestuurders als burgemeesters, schout en schepenen. Daarnaast worden ook de weesmeesters, kerkmeesters en gasthuismeesters genoemd en bijvoorbeeld gildemeesters, tresoriers en regenten van wees- en armenhuizen. Vanaf 1632 wordt ook de baljuw in het register opgenomen, hoewel hij formeel geen onderdeel uitmaakte van het stadsbestuur maar in dienst was van de vorst of landheer. Minder belangwekkende ambten zoals hondenslager, klokkenluiders en lantaarnopstekers staan niet vermeld in het register. Ook bevat het register indices op familienaam en patroniem.    

Voormalig vrijwilliger van het Weesper archief H. Brood heeft het register in 1977 opgesteld uit verschillende archiefbronnen, waarvan het Schotboek 1550-1634, het officiantenregister 1550-1739 en de resoluties van schout, burgemeesters en schepenen en die van de vroedschap de belangrijkste zijn.

Dankzij de inzet van de heer E.J. Stuart, die alle 15.601 namen heeft ingevoerd, is de index hier te raadplegen.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.