Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Huisarchief De Olifant geschonken aan RHC Vecht en Venen

Onlangs hebben twee huisarchieven een nieuw onderkomen gevonden in het RHC Vecht en Venen. Het gaat om archiefstukken die betrekking hebben op de uitspanning De Olifant (Straatweg 1) te Breukelen, en op Huize Donkervliet in Baambrugge (Donkervlietse Binnenweg 8).

De Olifant

Het pand van de horecagelegenheid De Olifant stamt uit de achttiende eeuw. De Straatweg was destijds de belangrijkste verbindingsweg tussen Utrecht en Amsterdam. Dit zou zo blijven tot de opening van de A2 in 1954. Ook was er nabij De Olifant eeuwenlang een veerdienst over de Vecht, een strategische plek dus om een herberg te beginnen. Deze herberg bood ook de mogelijkheid voor het verversen van paarden voor reizigers en diligencediensten, vandaar de benaming van de locatie als ‘uitspanning’. Op de plaats van de paardenstalling van destijds ligt tegenwoordig de parkeerplaats van het restaurant. De naam van de pleisterplaats is wellicht afkomstig van de zogenaamde oliphantenwagens van het vervoersbedrijf Van Gend en Loos, die in de negentiende eeuw via de Straatweg een koeriersdienst onderhielden tussen Amsterdam en Utrecht.

De archiefstukken hebben als gemene deler dat ze allemaal betrekking hebben op het pand De Olifant en de omliggende percelen grond en lijken telkens overgedragen te zijn aan nieuwe eigenaren. Het archief bevat onder andere borderellen van hypothecaire inschrijvingen, afschriften van legaten met betrekking tot het huis en de bijbehorende grond en uittreksels uit het kadaster. Het oudste stuk is een charter uit 1776 waaraan zelfs nog een deel van een zegel bevestigd is. In het charter geeft J.B. Strick van Linschoten als deken van het kapittel van de kerk van St. Pieter in Utrecht een stuk grond ter grootte van drieënhalve morgen in erfpacht aan Aaltje Spierenburg, echtgenote van Sijmen van Putten, tegen een bedrag van 30 Carolusguldens van 20 stuivers per jaar.

Het archief wordt momenteel beschreven, wanneer dat is afgerond is wordt de inventaris op onze website geplaatst en zijn de stukken voor eenieder raadpleegbaar op onze studiezaal.

Oliphant en Vecht en Rhijn
Vechtgezicht met het huis Vecht en Rhijn en de uispanning de Olifant (links) te Breukelen, ca. 1908.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.