Aanvulling archief rooms-katholieke parochie Breukelen

Categorie: Stichtse Vecht
Gemaakt op dinsdag 05 juni 2018 13:47
Gepubliceerd op dinsdag 05 juni 2018 13:47
Geschreven door Virginia
Hits: 1288

Momenteel wordt het archief van de rooms-katholieke parochie van Breukelen geïnventariseerd. Recent is er een mooie aanvulling op dit archief binnengekomen bij het RHC. Het gaat onder meer om stukken betreffende de kerk en pastorie, de r.k. lagere school, het orgel, het kerkelijk kunstbezit, en het Armbestuur. In de notulen van het Armbestuur lezen we in het verslag van de vergadering op 8 januari 1889 het volgende: “Er is kennis gegeven dat er een liefde-post was ingekomen van de heer Dudok de Wit, groot zeventig gulden, om dezen als Kerstgeschenk aan de armen uit te deelen. Hieraan is gevolg gegeven.” Deze leuke anekdote geeft niet alleen de ruimhartigheid weer van Kees de Tippelaar, maar toont ons ook dat kerkarchieven een interessante bron kunnen zijn voor informatie van diverse aard. Wij zijn dan ook zeer blij met deze aanvulling die binnenkort samen met de rest van het kerkarchief geïnventariseerd zal zijn.