Huisarchief Donkervliet geschonken aan RHC Vecht en Venen

Categorie: De Ronde Venen
Geschreven: donderdag 01 november 2018 12:00
Gepubliceerd: donderdag 01 november 2018 12:01
Geschreven door Wouter van Dijk
Hits: 4462

Onlangs hebben twee huisarchieven een nieuw onderkomen gevonden in het RHC Vecht en Venen. Het gaat om archiefstukken die betrekking hebben op de uitspanning De Olifant (Straatweg 1) te Breukelen, en op Huize Donkervliet in Baambrugge (Donkervlietse Binnenweg 8).

Huize DonkervlietHuize Donkervliet

Het huidige Huize Donkervliet aan de Donkervlietse Binnenweg 8 in Baambrugge is aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd op de fundamenten van de voormalige buitenplaats die dezelfde naam droeg. De vroegste aanwezigheid van deze buitenplaats Donkervliet is te vinden op een kaart van de provincie Utrecht van Justus Danckerts uit 1675. In 1730 werd het buiten genoemd in Hollands Arcadia, waarin ook een prent van het huis werd opgenomen. In die tijd was Gijsbert van Hogendorp (1668-1750) de eigenaar, hij was ontvanger-generaal van de Republiek.

Behalve stukken over het eigenaarschap van de buitenplaats bevat het archief ook stukken die betrekking hebben op het onderhoud en eigenaarschap van de Donkervlietse brug. De eigenaren van Donkervliet waren namelijk tot ver in de twintigste eeuw verplicht als eigenaren van deze brug over de Angstel zorg te dragen voor onderhoud en eventueel herstel hiervan. Het archief bevat stukken uit de periode ca. 1830-ca. 1950.

Het archief wordt momenteel beschreven, wanneer dat is afgerond wordt de inventaris op onze website geplaatst en zijn de stukken voor eenieder raadpleegbaar op onze studiezaal.