Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Huisarchief Donkervliet geschonken aan RHC Vecht en Venen

Onlangs hebben twee huisarchieven een nieuw onderkomen gevonden in het RHC Vecht en Venen. Het gaat om archiefstukken die betrekking hebben op de uitspanning De Olifant (Straatweg 1) te Breukelen, en op Huize Donkervliet in Baambrugge (Donkervlietse Binnenweg 8).

Huize DonkervlietHuize Donkervliet

Het huidige Huize Donkervliet aan de Donkervlietse Binnenweg 8 in Baambrugge is aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd op de fundamenten van de voormalige buitenplaats die dezelfde naam droeg. De vroegste aanwezigheid van deze buitenplaats Donkervliet is te vinden op een kaart van de provincie Utrecht van Justus Danckerts uit 1675. In 1730 werd het buiten genoemd in Hollands Arcadia, waarin ook een prent van het huis werd opgenomen. In die tijd was Gijsbert van Hogendorp (1668-1750) de eigenaar, hij was ontvanger-generaal van de Republiek.

Behalve stukken over het eigenaarschap van de buitenplaats bevat het archief ook stukken die betrekking hebben op het onderhoud en eigenaarschap van de Donkervlietse brug. De eigenaren van Donkervliet waren namelijk tot ver in de twintigste eeuw verplicht als eigenaren van deze brug over de Angstel zorg te dragen voor onderhoud en eventueel herstel hiervan. Het archief bevat stukken uit de periode ca. 1830-ca. 1950.

Het archief wordt momenteel beschreven, wanneer dat is afgerond wordt de inventaris op onze website geplaatst en zijn de stukken voor eenieder raadpleegbaar op onze studiezaal.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.