Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Archief hervormde gemeente Vinkeveen geïnventariseerd

hervormde kerk Vinkeveen

De hervormde kerk te Vinkeveen

Enige tijd geleden is bij het RHC Vecht en Venen het archief van de hervormde gemeente te Vinkeveen in bewaring gegeven.

Het recente deel van dit archief, over de periode 1956-2004, is door vrijwilligers van de kerk geordend, opnieuw verpakt en voorzien van een plaatsingslijst. Het oud-archief, periode 1774-1955, is onlangs geïnventariseerd en beschreven. De inventaris hiervan zal binnenkort op onze website te raadplegen zijn onder de toegangscode 0992.

In de Middeleeuwen bestond er al een rooms-katholieke parochiekerk in Vinkeveen, die tijdens de Reformatie, rond 1590, een hervormde gemeente werd. Van 1621 tot en met 1773 vormde deze kerk één hervormde gemeente met die van Wilnis. Er waren nog wel twee kerkgebouwen, maar er was één predikant en het gemeenteleven was gezamenlijk. In de loop van de tijd groeide de behoefte aan weer een eigen hervormde gemeente in Vinkeveen, die in 1774 werd geïnstitueerd. Sinds 2004 maakt de gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het oud-archief bevat veel mooie stukken, onder meer de notulen van de kerkenraad, doop-, trouw- en begraafregisters en akten van indemniteit. De DTB’s zijn digitaal raadpleegbaar onder de toegangscode 1200. Het Vinkeveense kerkarchief vormt een mooie bron voor het onderzoek van de lokale geschiedschrijving en familieonderzoek, en is een waardevolle aanvulling voor onze collectie.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.