Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Overdracht archief Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan aan RHC Vecht en Venen

Op zaterdag 11 juni 2016 zal tijdens een programma in de kerken in Blauwkapel en Groenekan op gepaste wijze het archief van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan over de jaren 1640-heden overgedragen worden aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

Na 376 jaar verplaatst de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan de kerkarchieven naar de depots in het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. De hervormde gemeente is in het bezit van waarschijnlijk een groot deel van de kerkelijke archieven vanaf  1640 tot heden. Ook de oudste stukken uit de 17e en 18e eeuw zijn nog terug te vinden in het archief. Dat wil de kerkenraad zo houden. Daarom is besloten het archief van bijna tien strekkende meter bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen onder te brengen.

Het archief is al eerder buiten de muren van de kerkgebouwen geweest. Verschillende stukken uit het archief zijn in het begin van de 19e eeuw, naar de gemeente Maartensdijk, aan het begin van de 20e eeuw, naar de familie van de overleden ds. Postma en in de jaren zeventig van de 20e eeuw, naar het Utrechts archief  uit de kerkelijke gebouwen verdwenen. De stukken zijn echter ook altijd weer teruggekomen. De huidige kasten waar het archief in bewaard wordt zijn niet veilig en de archieven zijn niet goed raadpleegbaar. Een reden voor de hervormde gemeente om uit te kijken naar een geschikte veilige bewaarplaats die raadpleging mogelijk maakt.

kerk Blauwkapel

De kerk te Blauwkapel

Verschillende mogelijkheden zijn in de kerkenraad besproken, een veilige bewaarplaats in de kerk, Het Utrechts Archief of het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Uiteindelijk is er gekozen voor het Regionaal Historisch Centrum. Belangrijke redenen  daarvoor waren, ten eerste, dat Blauw-Capel  al eeuwenlang tot de gemeente Oostveen, later Maartensdijk, behoorde. Pas de laatste halve eeuw is Blauwkapel opgenomen door de gemeente Utrecht. Ten tweede zijn de archieven van de voormalige gemeente Maartensdijk ook grotendeels  in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen opgeslagen. Daardoor is de Historische Vereniging Maartensdijk actief met het verrichten van archiefonderzoek in het Regionaal Historisch Centrum. Het plaatsen van het archief in dezelfde depots als waar ook de gemeentelijke archieven staan, maakt het voor de historische vereniging eenvoudig om onderzoek te verrichten naar de lokale geschiedenis. Ten vierde hebben de medewerkers van het Regionaal Historisch Centrum veel kennis van het voormalige Maartensdijkse gebied. Ten slotte verwacht de kerkenraad dat de komende jaren heel veel archieven gedigitaliseerd worden en daarmee ook voor onderzoekers uit Utrecht en daarbuiten goed toegankelijk worden.

kerk Groenekan

De kerk te Groenekan                                                                                                                                                     

Op zaterdag 11 juni 2016 wordt in de kerk in Blauwkapel en vervolgens in de kerk in Groenekan een bijeenkomst georganiseerd waarbij de bijzondere overdracht van het archief van de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen centraal staat. Deze overdracht is gevat in een bij de kerk en het archief passend programma met een overdenking, psalmzang en orgelmuziek. Het Utrechtse klokkenluidersgilde zal de klok van Blauwkapel luiden. De consulent van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan, ds. Baan draagt tijdens de bijeenkomst in het kerkje Blauwkapel het oudste  document uit het archief over aan mevrouw Ypma, de directeur van het Regionaal Historisch Centrum. Het oudste document uit het archief van de hervormde gemeente is een boek uit 1640 en bevat de acta van de kerkenraad van 1640 tot en met 1729. Het jongste stuk, de laatst vastgestelde notulen van de kerkenraad, wordt overgedragen in de kerk Van Groenekan. Naast de overdracht laat de hervormde kerk tijdens de bijeenkomst zien welke bijzondere informatie er uit het archief gehaald kan worden en waarom het belangrijk is dat onderzoekers toegang hebben tot een goed ontsloten archief.  Het vastleggen van informatie in het verleden is de basis voor wat wij nog weten in het heden. De hervormde gemeente wil met de bijeenkomst ook een signaal afgeven naar  verenigingen, stichtingen, kerken  etc. om na te denken over de mogelijkheden van goed beheer van de archieven en het openstellen van de archieven voor onderzoekers.

Het programma start in de kerk in Blauwkapel om 14.30 en loopt van spreker naar spreker om  vervolgens om 15.30 uur door te gaan in de dorpskerk van Groenekan.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.