Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Archief Groei en Bloei naar het RHC Vecht en Venen

In 2012 werd de Historische Kring D’Oude School in De Bilt benaderd door de Vereniging Groei & Bloei De Bilt, Bilthoven e.o. De vereniging wilde haar oude administratie en fotocollectie een goed plaatsje geven en daarom overdragen aan de Historische Kring. De vereniging Groei en Bloei werd opgericht in 1923 onder de naam Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeeling Huis ter Heide en omgeving. De vereniging telt 250 leden en organiseert jaarlijks lezingen, uitstapjes en de uitgifte van een maandblad.

De administratieve stukken zijn door de Historische Kring bekeken, geordend en voorzien van een overzichtelijke plaatsingslijst. Het archief bevat o.a. de notulenboeken vanaf de oprichting in 1923, diverse kasboekjes, correspondentie en tuinkeuringen. In 1991 begon Groei & Bloei met de uitgifte van een maandblad. Ook een groot deel van deze bladen zijn in het archief opgenomen.

Omdat de Historische Kring zelf niet de ruimte heeft om de aan haar geschonken archieven onder te brengen, is het archief van Groei & Bloei 14 augustus overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen. Binnenkort zal de plaatsingslijst op de website van het RHC Vecht en Venen gepubliceerd worden. 

Ondertekening groei en bloei 14-08-14

De directeur van het RHC Vecht en Venen Bernadine Ypma (links) en de secretaris van de Historische Kring D’Oude School Gitta van Eick ondertekenen de bruikleenovereenkomst.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.