Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Schenking en bruikleen

Schenking en bruikleen

De collectie van het RHC Vecht en Venen vormt het geheugen van de kernen binnen het werkgebied. Onze opdracht vanuit de deelnemende gemeenten is dan ook het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Een collectie van enkel gemeentearchieven zou een onvolledig beeld van de geschiedenis geven. Daarom verzamelt het RHC Vecht en Venen tevens particuliere archieven van bedrijven, verenigingen, scholen, personen, families en kerkgenootschappen. Onze collectie bestaat onder andere uit geschreven documenten zoals brieven, dagboeken en notulen. Daarnaast hebben wij ook film-, beeld-  en geluidsmateriaal waaronder foto’s, affiches en kaarten.

Wij zijn niet alleen in zeer oud materiaal geïnteresseerd, maar ook in (digitale) archiefstukken van recenter datum. Voor het opnemen van archief als bruikleen of schenking hanteren wij een collectiebeleid waaraan de stukken getoetst worden. De belangrijkste voorwaarde is dat het archief afkomstig is uit en gaat over een van de kernen binnen het werkgebied van het RHC Vecht en Venen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat het gaat om originele en unieke documenten. Heeft u een archief of objecten met bijzondere historische waarde waarbij u schenking of bruikleen overweegt? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.