De Ronde Venen

Categorie: Ongecategoriseerd
Gepubliceerd op maandag 04 november 2013 13:40
Geschreven door DE REE archiefsystemen
Hits: 17619

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude, Baambrugge, Amstelhoek, Nessersluis, Achterbos, Demmerik, Donkereind, De Hoef en Kromme Mijdrecht.

De naam van deze jonge gemeente verwijst naar de ontginningsgeschiedenis van deze streek. Langs de randen van de gemeente liggen enkele uit de middeleeuwen daterende veenontginningen. De merkwaardige ronde vorm van het gebied is bepaald door de loop van de omliggende rivieren (de Kromme Mijdrecht, de bovenloop van de Amstel, de Oude Waver, de Winkel, de Angstel en de Aa) die hier bijna een gesloten cirkel vormen.

Het gebied van De Ronde Venen bestond voornamelijk uit vele ondiepe moerassen met een dikke veenlaag. De ontginning van de omgeving kwam op gang nadat bisschop Koenraad van Utrecht in 1085 het gebied had overgedragen aan het kapittel van Sint-Jan te Utrecht. Onderdeel van het  overgedragen gebied was ook het latere Abcoude. In de officiële oorkonde van bisschop Koenraad wordt voor het eerst gesproken over ’habitatores de Abecenwalde’, ofwel ’de inwoners van Abecenwalde’. In die tijd moet Abcoude al een nederzetting van behoorlijke ouderdom zijn geweest.

De turfwinning heeft in De Ronde Venen eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld. Vanaf de vijftiende eeuw vond de afgestoken turf gretig aftrek in de steden rond het moerasgebied. Door de grote vraag naar turf werd steeds meer grond opgeofferd aan de vervening, waardoor de zeer specifieke structuur van het gebied is ontstaan: een weids plassengebied met lange smalle legakkers. De populariteit van de turfwinning duurde tot de droogmaking van de veenplassen in de negentiende eeuw, waarna de landbouw de voornaamste bron van inkomsten werd. In de jaren 1930 ging het langzaam bergafwaarts met de turfindustrie. De komst van steenkool, olie en gas maakte de turfwinning steeds minder rendabel. Vanaf 1950 werd turf bijna alleen nog geleverd als grondverbeteraar aan de tuinders in het Westland. Het veenbedrijf liep op zijn laatste benen. In 1977 eindigde de vergunning om te vervenen bij Vinkeveen.

Heden ten dage zorgt dit weidse plassengebied ervoor dat De Ronde Venen een geliefd recreatieoord is. Met de Vinkeveense Plassen, de natuurgebieden Botshol en Demmerik en uitstekende vis- en vaarwaters is het een aantrekkelijk gebied voor recreanten en natuurliefhebbers.

Rechtsvoorgangers De Ronde Venen