Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Historische kringen in De Bilt

Laatste nieuws uit De Bilt

Inventarissen SSW

5 september 2018
In 2011 heeft de Stichting Samenwerkende Woningenbouwverenigingen (SSW) een deel van haar oud-archief overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De SSW is opgericht als samenwerkingsverband van de Vereniging ter verbetering der volkshuisvesting ‘Patrimonium’ (vanaf 1915), Woningbouwvereniging ‘Sint Joseph’ (vanaf 1916) en de Algemene Biltse Woningbouwvereniging (ABW) (vanaf...

Online Museum De Bilt

5 september 2018
Tijdens een druk bezochte presentatie in het gemeentehuis van De Bilt is op donderdag 30 augustus het Online Museum De Bilt gelanceerd. Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Het Online Museum laat objecten van culturele waarde zien die...

Opstand in de Nieuwstraat (De Bilt)

1 augustus 2018
Foto: Ad Kon De Nieuwstraat werd rond 1900 aangelegd en was van oudsher een straat met veel bedrijvigheid: arbeiderswoningen, veel kleine bedrijfjes en enkele grote zoals de Melkcentrale en het gasbedrijf met twee grote gascontainers. Parallel aan de Nieuwstraat liep de Hessenweg. Deze straat was begin jaren zestig door de gemeenteraad...
Mede-auteur Frank Klok met het nieuwe boek.jpg

Webtentoonstellingen

Vrijwilliger in de spotlight: Wilma de Kruijter

Waar zou het RHCVV zijn zonder zijn team van kundige vrijwilligers? En waar zijn ze zoal mee bezig? In deze rubriek vertellen ze over hun belevenissen en ontdekkingen. Dit keer: Wilma de Kruijter uit Loenen aan de Vecht.

8a9d2375-1d83-ec49-ca3c-c96d922c5fe3

Hoe ben je bij het RHCVV betrokken geraakt?
Mijn man werkte als archivaris in onder meer Leusden en Utrecht. Voordat hij met pensioen ging, werkte hij op projectbasis voor het archief in Breukelen. Toen er op dat moment een vacature op de studiezaal onvervuld bleef, vroeg toenmalig directeur Jaap Berghoef ‘is dat niet iets voor Wilma?’. Zo ben ik in 2009 als assistente begonnen. Ruim twaalf jaar heb ik hier met plezier gewerkt. Bij mijn afscheid, in oktober vorig jaar, hebben we een prachtig bezoek gebracht aan buitenplaats Doornburg in Maarssen.”

Wat vind je interessant aan de wereld van het archief
“Het is een wereld die ik via mijn man heb leren kennen. Geleidelijk is het archief me steeds meer gaan interesseren. Achteraf denk ik wel eens: daar had ik in mijn jongere jaren best voor willen studeren. Maar mijn achtergrond in de kunstgeschiedenis bleek ook een prima basis. Als medewerker op de studiezaal heb ik altijd mijn best gedaan om anderen goed op weg te helpen bij hun historisch onderzoek.”

Welke veranderingen heb je gezien bij het archief?
“Tegenwoordig zijn er voor sommige thema’s andere termen; een bouwvergunning noemen ze bijvoorbeeld tegenwoordig een omgevingsvergunning. De grootste verandering is misschien wel de digitale revolutie. Die is onder leiding van toenmalig interim-directeur Bernadine Ypma hier echt in beweging gekomen. Dankzij de kracht van computers kunnen archiefstukken makkelijker toegankelijk worden gemaakt. Maar het euforische gevoel van een geslaagde zoektocht in een echt archief, dat is niet te vergelijken.”

Nu je gepensioneerd bent, waar ben je als vrijwilliger zoal mee bezig?
“Ik heb geleerd hoe je inventarissen maakt. Dat betekent dat ik van meters archief in kaart breng wat daarin zoal te vinden is. Dat doe ik niet alleen omdat ik het zelf ontzettend leuk vind, maar ook zodat dit materiaal voor anderen toegankelijk wordt. En ik ben actief in de redactie van het tijdschrift de Vechtkroniek, een uitgave van de Historische Kring in Loenen. Samen met Willem Mooij maken we verhalen: hij zoekt foto’s in zijn grote archief en ik schrijf daarbij het verhaal.”

Hoezeer ben je met deze regio verbonden?
“Ik woon al mijn hele leven in Loenen aan de Vecht. Dan ben je een echte local, nietwaar? De geschiedenis van de streek, de archieven van onze kerken, het alledaagse leven van de gewone mensen in onze streek. Dat alles boeit me. De geschiedenis is belangrijk, want hoe kun je anders onze tegenwoordige tijd begrijpen?”

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.