Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Breukelen, 1949-1988
x1014 Gemeente Breukelen, 1949-1988
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1014 Gemeente Breukelen, 1949-1988
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De begindatum van deze inventaris houdt verband met een gemeentelijke herindeling. Met ingang van 1 januari 1949 zijn de gemeenten Breukelen-St. Pieters en Breukelen-Nijenrode namelijk samengevoegd tot een nieuwe gemeente Breukelen. Vanwege de samenvoeging per 1 januari 1989 met de gemeente Kockengen, waaronder reeds in 1942 Laag Nieuwkoop was komen te ressorteren, werd een nieuw archiefblok gevormd, waarbij het gedeelte vanaf 1949 werd afgesloten.
Het archief van de gemeente Breukelen, gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris (secretarie-archief), was geordend volgens de zogenaamde basisarchiefcode van de V.N.G., een zaaksgewijze ordening. Tijdens de inventarisatie werd deze ordening zoveel mogelijk in stand gehouden. De stukken werden in oude omslagen en grotendeels gehecht aangetroffen. Daarnaast werd ruim 5,5 meter aan losse stukken aangetroffen. Zij werden ontdaan van alle metaal en in zuurvrij materiaal opgeborgen.
De toegang van het archief bestond uit een ordner met een zogeheten dossierinventaris. Het archief was reeds ontdaan van grote vernietigbare series. Ten aanzien van de vernietiging van stukken, daterende vanaf 1851, kan worden opgemerkt dat de daarvoor in aanmerking komende bescheiden zijn opgenomen in een aparte aangelegde vernietigingslijst. In deze lijst ligt de nadruk vooral op financiele stukken, zoals nota's, inningsopdrachten en secretarieregisters.Deze en andere in de vernietigingslijst opgenomen bescheiden zijn vernietigd of op vernietigingstermijn afgesteld volgens de geldende voorschriften. Enkele series archiefstukken zijn buiten de inventaris gehouden, onder meer de bouwvergunningen en de hinderwetvergunningen.
In de hier beschreven periode vonden een aantal grenswijzigingen plaats. Vanaf circa 1960 werden er gesprekken gevoerd in het kader van de gemeentelijke herindeling van de Vechtstreek. Dit leidde er toe dat met ingang van 1 april 1964 grote gedeelten van de voormalige gemeenten Loenersloot en Ruwiel, gelegen aan de westzijde van het Amsterdam Rijnkanaal, aan Breukelen werden toegevoegd. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd verder overlegd over een nieuwe gemeentelijke herindeling in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Diverse varianten werden onderzocht. Uiteindelijk werd besloten tot samenvoeging van de gemeente Breukelen met Kockengen, met ingang van 1 januari 1989.
Aan het begin van 1949 had de gemeente Breukelen 5262 inwoners. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte de gemeente een behoorlijke bevolkingsgroei mee. In 1972 was het aantal inwoners meer dan verdubbeld ten opzichte van 1949. Na dat jaar is de groei er echter uit en bleef het inwonertal tot 1988 redelijk constant. In deze periode schommelde het aantal inwoners tussen de 10.500 en 11.000.
De groei van de gemeente bracht een vergroting van de personeelssterkte met zich, zowel in de technische als in de administratieve sector.De buitenplaats ‘Boom en Bosch’, in 1925 aangekocht en sindsdien bestemd tot gemeentehuis, bleek hierdoor al snel niet meer te voldoen. De beschikbare werkruimte was onvoldoende. Na een aanvraag om subsidie, die na enige tijd werd gehonoreerd, werd begin jaren ’80 gestart met een uitbreiding en grondige restauratie van het ‘Raadhuis’, inclusief een verbouwing van het op het terrein aanwezige koetshuis tot dependance van het gemeentehuis.
Wat de zorg voor en beheer van archieven betreft: Bij een bezoek aan Breukelen-Nijenrode moest de rijksarchivarisinspecteur reeds in 1937 constateren dat in het gemeentehuis elke vorm van brandvrije berging ontbrak en dat het aanwezige archiefkamertje veel te vol lag. Lange jaren veranderde er niets in de situatie van het gemeentelijk archief. In 1962 bevonden de archivalia zich nog steeds in een archiefkamertje waar tot dan toe niets aan klimaatbeheersing werd gedaan. Eerst dan werd er enige aandacht geschonken aan de materiële toestand door onder meer de ompakking in dozen en een regelmatig stoken en ventileren van de opslagruimte. Nadat in 1963 onder 'Boom en Bosch' een ruime onderaardse archiefkluis werd gebouwd, zijn sedertdien de belangrijkste bestanden hierin ondergebracht. In het besluit van 4 maart 1969 besloot de gemeenteraad van Breukelen om de zich bij het gemeentehuis bevindende archiefkelder aan te wijzen als officiele archiefbewaarplaats.
In dit gedeelte van het archief van de gemeente Breukelen valt op dat notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders niet zijn aangetroffen. Niet bekend is of ze verloren zijn gegaan dan wel of ze niet zijn opgemaakt. Slechts besluitenlijsten van deze vergaderingen van de laatste jaren, 1985-1988, zijn in het archief aangetroffen.
Een belangrijke gebeurtenis op maatschappelijk gebied in de hier beschreven periode was de komst van Molukkers. In 1964 kwamen zij uit verschillende delen van Nederland in de gemeente Breukelen wonen. De meeste gezinnen waren afkomstig van de woonoorden in Woerden en enkele van Barneveld, Huizen en Zeeland. Het grootste deel werd gehuisvest in eengezinswoningen aan de Niftarlakestraat, de G. van Nijenrodestraat en de Schepersweg in Breukelen-Noord. Voor de Ambonese gezinnen werd tevens een kleine kerk met bijbehorende lokaliteit gebouwd om hun eigen kerkelijk en culturele leven enigszins te kunnen bewaren.
Tot slot nog vermeld dat de gemeente Breukelen in de genoemde periode een aantal keren bezoek kreeg van leden van het Koninklijk Huis. Zo bracht koningin Juliana op 29 mei 1956 een bezoek aan de gemeente Breukelen. Zij werd onder meer ontvangen op kasteel Nijenrode. In de tachtiger jaren bezocht koningin Beatrix tot twee keer toe de gemeente Breukelen. Op 2 september 1983 kreeg zij onder meer een rondrit door het landelijke Nieuwer Ter Aa en, net als haar moeder, het kasteel Nijenrode. In 1987 kwam zij met diverse andere leden van de koninklijke familie wederom naar Breukelen om hier Koninginnedag te vieren.
Inventaris
Bijlage 1: Overzicht raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen van de gemeente Breukelen over de periode 1949 t/m 1988
Raadsleden
Wethouders
Burgemeesters
Gemeentesecretarissen
Kenmerken
Datering:
1949-1988
Auteur:
A. Hagen
Datering toegang:
2019
Omvang in meters:
57,62
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Breukelen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1014: Gemeente Breukelen, 1949-1988
VERKORT:
NL- BklVV 1014
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.