Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Nederlands-Hervormde Gemeente te Vinkeveen, 1774-1955
x0992 Nederlands-Hervormde Gemeente te Vinkeveen, 1774-1955
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0992 Nederlands-Hervormde Gemeente te Vinkeveen, 1774-1955
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Voorafgaand aan het inventariseren en beschrijven van het oude archief van de hervormde gemeente te Vinkeveen, heb ik me verdiept in de geschiedenis van deze gemeente. Daarbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van twee publicaties over deze geschiedenis, te weten: 'De kerk te Vinkeveen' van P. Koster (Vinkeveen 1982), en 'Rondom de Vinkeveense kansel, de geschiedenis van de gebouwen van de hervormde gemeente te Vinkeveen van voor de Reformatie tot en met 2005' (J. van Egmond, P. Koster e.a., Vinkeveen 2006).
In de Middeleeuwen was er al een rooms-katholieke parochie in Vinkeveen. De Reformatie vond plaats rond 1590 en zo ontstond er een hervormde gemeente. In 1621 ging deze gemeente samen met de hervormde gemeente van Wilnis. In de loop van de tijd werd de behoefte aan een eigen gemeente echter steeds groter, in 1774 ontstond er in Vinkeveen weer een eigen hervormde gemeente. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de heer Daniël van Almonde, die aan de Keizersgracht in Amsterdam woonde, en ook bezittingen in Vinkeveen had. Hij en zijn vrouw waren doopsgezind, maar hebben in 1774 de hervormde gemeente in Vinkeveen de hofstede 'De Uitvlugt' geschonken als pastoriehuis en bijgedragen in het onderhoud ervan. Ook hun dochters Sara Pieternella en Jacomina hebben de kerk met schenkingen begunstigd.
Sinds 2004 maakt de hervormde gemeente van Vinkeveen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de landelijke fusie van de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken.
Voor de verdere geschiedenis van deze hervormde gemeente en de verschillende kerkgebouwen, pastorieën en bijgebouwen verwijs ik naar bovengenoemde publicaties, die zich ook in de boekencollectie van het RHC bevinden en in de studiezaal te raadplegen zijn.
Het archief van de hervormde gemeente Vinkeveen is tot vrij recent bij de kerk zelf bewaard. Enige tijd geleden is het in bewaring gegeven bij het RHC Vecht en Venen te Breukelen. Voordat het werd overgebracht is het meer recente gedeelte, periode 1956-2004, door vrijwilligers van de kerk geordend, ontniet en opnieuw verpakt in zuurvrije omslagen en archiefdozen. Het is tevens voorzien van een plaatsingslijst. Het oude archief, periode 1774-1955, heb ik in het kader van de module Toegankelijk Maken van de opleiding tot archiefassistent geïnventariseerd en beschreven. Het oude archief is 2,5 meter groot en bestaat uit papieren archief en enkele foto's. De inventaris van dit archief is op de website van het RHC Vecht en Venen te raadplegen onder de toegangscode 0992. De doop-, trouw- en begraafregisters zijn uit het archief gelicht en opgenomen in de collectie DTB's van het RHC Vecht en Venen. De openbare registers zijn digitaal raadpleegbaar onder de toegangscode 1200. Stukken die ik in het oude archief tegenkwam, maar qua datering bij het nieuwere gedeelte behoren, zijn als aanvulling daarbij geplaatst. De stukken die 50 jaar of jonger zijn, zijn nog niet openbaar.
Van het oude archief bleek de oorspronkelijke orde verstoord. Om toch enige grip te krijgen op het archief, ben ik begonnen met een vluchtige verkenning en het maken van een voorlopig archiefschema. Hiertoe heb ik ook diverse andere inventarissen van kerkarchieven bekeken en gebruik gemaakt van de 'Richtlijnen voor kerkelijk archiefbeheer', uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland.
Het archiefschema bevat een gebruikelijke indeling: archief van de kerkenraad, archief van de diaconie, en archief van de kerkvoogdij, met daarbij de onderverdeling van stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. Dit archiefschema bleek goed bruikbaar en heb ik met enige kleine aanpassingen kunnen handhaven.
Het archief bevatte namelijk veel omslagen met losse, zeer uiteenlopende stukken die ik aan de hand van genoemde hoofdindeling kon ordenen. Gaandeweg heb ik daarbij nog enkele subrubrieken aangebracht, en de rubriek 'Archief, documentatie en bibliotheek' toegevoegd.
Bij het inventariseren van de ingekomen stukken van de kerkenraad, bleek dat deze oorspronkelijk doorlopend genummerd waren. Deze oude orde heb ik kunnen herstellen.
Wat betref de notulen van de kerkenraad: die heb ik Acta genoemd, omdat in kerkelijke kring deze term lange tijd gebruikelijk was. Op de twee oudste notulenboeken staat dan ook vermeld 'Acten-Boek'.
De notulen van de vergaderingen van het kiescollege, periode 1942-1951, heb ik ondergebracht bij de stukken van de kerkenraad. Het kiescollege werd namelijk benoemd door de kerkenraad en bestond uit de kerkenraadsleden (een derde) en andere belijdende manslidmaten (twee derde). Ze vergaderden vaak gezamenlijk, bijvoorbeeld over het beroepen van een nieuwe predikant.

W. de Kruijter-Zandstra
januari 2017
Inventaris
Archief van de kerkenraad
Archief van de diaconie
Archief van de kerkvoogdij
Kenmerken
Datering:
1774-1955
Auteur:
W. de Kruijter-Zandstra
Datering toegang:
2017
Omvang in meters:
2,5
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.02 Nederlands-Hervormd
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
De Ronde Venen
Plaatsnaam:
Vinkeveen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Bruikleen
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 0992: Nederlands-Hervormde Gemeente te Vinkeveen, 1774-1955
VERKORT:
NL- BklVV 0992
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.