Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Loenen, [1965] 1989-1999 [2004]
x0967 Gemeente Loenen, [1965] 1989-1999 [2004]
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0967 Gemeente Loenen, [1965] 1989-1999 [2004]
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deze inventaris is een vervolg op de in 2008 verschenen 'Inventaris van het archief van de gemeente Loenen (1896) 1964-1988 (1998)' van C.J. de Kruijter en beschrijft de archiefstukken uit de periode van 1 januari 1989 tot en met 31 december 1999
De begindatum houdt verband met een gemeentelijke herindeling. De op dat moment opgeheven gemeente Nigtevecht werd samengevoegd met de woonkernen Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis en Vreeland. Met ingang van 1 januari 2000 werd een nieuw archiefblok gevormd, waarbij het gedeelte vanaf 1989 werd afgesloten. De afscheiding van de periode 1989-1999 is zo strak mogelijk aangehouden. Nochtans zijn er enkele stukken die deze periode overschrijden. Vanwege de volledigheid zijn deze stukken bij elkaar gehouden, vandaar de jaartallen tussen haakjes in de titel van deze inventaris.
Het archief was geordend volgens de basisarchiefcode van de V.N.G.. Tijdens de inventarisatie werd de oude ordening zoveel mogelijk in stand gehouden. De classificatienummers werden vervangen door inventarisnummers. De stukken werden in oude omslagen en gehecht aangetroffen. Zij werden ontdaan van alle metaal en in zuurvrij materiaal opgeborgen. De toegang van het archief bestond uit papieren lijsten. Het archief was al ontdaan van grote vernietigbare series. De omvang van het archief bedroeg voor aanvang van de werkzaamheden 39 meter. Na afloop van de bewerking was er nog ruim 36 meter van over. Enkele aparte series, zoals bouwvergunningen en de registers van de burgerlijke stand, zijn niet in deze inventaris opgenomen.
Door de uitbreiding van de gemeente met het gebied van de voormalige gemeente Nigtevecht nam ook het aantal inwoners toe. Op 31 december 1988 bedroeg het aantal inwoners 6852. Op 1 januari 1989 telde de 'nieuwe' gemeente Loenen 8207 inwoners. In de beschreven periode nam het aantal inwoners halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw nog iets toe. Vanaf dat moment bleef het inwonertal ongeveer gelijk en schommelde rond de 8500.
In het kader van het door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ingezette herindelingsproces en het proces van de vernieuwing van de bestuurlijke organisatie (omtrent taken en toekomstige positie van gemeenten) werd er vanaf 1996 overleg gevoerd tussen Breukelen, Abcoude en Loenen (later ook Loosdrecht) over intergemeentelijke samenwerking (in BALL-verband) op verschillende beleidsterreinen. Het behouden van de gemeentelijke zelfstandigheid stond hierbij voorop. Als onderwerpen voor intensivering van samenwerking werd onder meer gekozen voor de taakvelden: Informatisering/automatisering, Sociale Zaken, Onderwijs en Bouw- en woningtoezicht/monumenten.
Na de samenvoeging van de gemeenten Loenen en Nigtevecht besloot de gemeenteraad in haar vergadering van 2 januari 1989 het gemeentehuis van Loenen aan de Rijksstraatweg 104 te Loenen aan de Vecht aan te wijzen als 'het huis der gemeente'. Vanwege het verlies van de functie van het voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat te Nigtevecht werd deze villa (raadhuis met secretariegebouw) in 1989 verkocht. Voor inwoners van Nigtevecht werd er een hulpsecretarie (en postagentschap) ingesteld in het dorpshuis voor een aantal uren in de week. In 1996 werd deze hulpsecretarie opgeheven. Door de uitbreiding van de gemeente en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van de administratieve dienst van het gemeentelijk apparaat bleek het bestaande gemeentehuis aan de Rijksstraatweg te klein om daarin de personeelsbezetting en functies onder te brengen. Vandaar dat eind 1992 het voormalige klooster 'Mater Dei' aan de Dorpsstraat te Loenen werd aangekocht als locatie voor een nieuw gemeentehuis. Bijna drie jaar later, op 16 november 1995, werd het nieuwe gemeentehuis officieel geopend.
In deze periode werd overleg gevoerd met diverse gemeenten uit het westelijk deel van de provincie Utrecht over een intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de zorg en het beheer van archieven. Dit leidde tot de oprichting van een gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Vecht en Venen, onder de paraplu van het samenwerkingverband Midden en West Utrecht. Als centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling werd de gemeente Loenen aangewezen. Andere gemeenten die aan deze regeling deelnamen waren Abcoude, De Ronde Venen, Breukelen, Maarssen en Maartensdijk.
Belangrijke gebeurtenissen in het laatste decennium van de twintigste eeuw binnen de gemeente Loenen waren verder onder meer de ontwikkeling van woningbouw. In Loenen werden tussen 1989 en 1995 woningen gebouwd in Middenhoek en Westerklip (plan Hoefijzer). In Nigtevecht werd het woningbouwplan Klein Muiden II gerealiseerd, ten noorden van de Ambachtsheerensingel en ten westen van de Garstenstraat. Naast de ontwikkeling van woningbouw valt ook de komst en uitbreiding van bedrijventerreinen op. Vanaf 1989 werden er gesprekken gevoerd over het aanleggen en uitbreiden van een bedrijventerrein in Garsten Noord in de kern Nigtevecht.. Daarnaast zijn er binnen de gemeente bedrijven en industrieen gevestigd op 'De Werf', gelegen ten noorden van Loenen, bij het buurtschap Kerklaan en aan de Angstelkade te Nieuwersluis aan de westzijde van het Amsterdam Rijnkanaal.
Kenmerken
Datering:
[1965] 1989-1999 [2004]
Auteur:
drs. B.W. Jagt
Datering toegang:
2019
Omvang in meters:
34,92
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Loenen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 0967: Gemeente Loenen, [1965] 1989-1999 [2004]
VERKORT:
NL- BklVV 0967
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.