Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
xGAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

GAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Christelijk Afgescheidene Gemeente, (1861-1892-1917)
Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (1891-1892-1917)
Gereformeerde Kerk, (1917-2006)
Ordening en beschrijving van het archief
GAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Inleiding
Ordening en beschrijving van het archief
De Christelijk Afgescheidene, later: Christelijke Gereformeerde, Gemeente kende geen afzonderlijke commissie van beheer. Haar directe rechtsopvolger, de Gereformeerde Kerk A, kende evenmin een dergelijke commissie. Omdat na de Doleantie van 1886 een strijd over positie van de Nederlandse Hervormde Kerk en de eigendom van de plaatselijke kerkelijke goederen ontbrandde, maakten de dolerenden aanvankelijk gebruik van een hulpconstructie, de verenigingen "De Kerkelijke Kas". Deze waren formeel eigenaar der goederen. Na de landelijke Vereniging van 1892 werden de verenigingen "De kerkelijke kas" langzamerhand opgeheven. De Weesper vereniging verwierf op 18 september 1891 koninklijke goedkeuring; zij bestond tot 1901. De eigendom kwam daarna aan de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk B, die het beheer toevertrouwde aan een afzonderlijke commissie van beheer. Na de ineensmelting van 1917 werd het beheer van de goederen van de Gereformeerde Kerk toevertrouwd aan een nieuwgekozen commissie van beheer; ook deze commissie bezat geen eigen rechtspersoonlijkheid.
Dit laatste was eveneens het geval bij de diakonie van genoemde gemeente en kerk en van de kerken A en B. Vanwege deze constructie zijn alle stukken betreffende de erkenning van de gemeente als rechtspersoon, het verwerven van eigendom, het aanvaarden van legaten aan de kerk, e.d., opgenomen onder de rubriek kerkeraad. Stukken als een ontwerpbestek en tekeningen betreffende de (ver)bouw van kerkgebouwen werden deels aangetroffen bij de ingekomen en uitgegane stukken van de kerkeraad en daar ook gearchiveerd (zie m.n. omslagen 1928-1934 en 1968; inv. nrs. 49 en 56). De enkele bewaard gebleven diakonale stukken uit de periode voor de ineensmelting van 1917, alsmede alle legaten aan de diakonie zijn opgenomen onder de rubriek diakonie. De diakonale financiële administratie van de Christelijk Afgescheidenene / Christelijke Gereformeerde / Gereformeerde Kerk A werd tot en met 1898 opgenomen in de administratie van de kerk. Deze administratie treft men daarom aan onder de rubriek commissie van beheer. Een diakonale administratie over de periode tussen 1916 en oktober 1929 ontbreekt; er resteren uit die jaren slechts een aantal financiële stukken (inv. nr. 190).
Op 26 februari 1919 werd besloten dat de kerkeraad voortaan in de regel viermaal per jaar als brede kerkeraad (met diakenen) en verder als enge (of: smalle) kerkeraad (zonder diakenen) zou vergaderen. Deze vorm van vergaderen-breed en smal-bleef voor de kerkeraad tot 1960 bestaan. Aanvankelijk werden beide typen vergaderingen in het reeds in gebruik zijnde notulenboek vastgelegd. Per 27 februari 1920 werden de notulen van de brede kerkeraad vastgelegd in een nieuw boek; die van de smalle kerkeraad werden tot en met 24 februari 1922 vastgelegd in het oude. De reeksen notulenboeken van brede en smalle kerkeraad beginnen daarom in 1920, respectievelijk 1922 (inv. nrs. 15, 16, resp. 37).
Nadat in 1960 een tweede predikant was beroepen, werd op 8 september van dat jaar besloten dat men voortaan twee wijken zou vormen, Noord en Zuid, met elk een wijkraad, waarvoor een sub-scriba de notulen zou verzorgen. Op dat moment werd de brede kerkeraad weer gewoon: kerkeraad. De beide wijkraden zouden voortaan breed en smal vergaderen. Omdat het notulenboek van de oorspronkelijke smalle kerkeraad niet meer nodig was, werd dit boek vanaf 29 september 1960 gebruikt als notulenboek van de wijkraad Zuid. De vergaderingen van de wijkraad Noord werden vanaf 14 september 1960 vastgelegd in een nieuw boek.
Na de ineensmelting van 1917 waren de diakenen ook afzonderlijk gaan vergaderen. De laatste diakonievergadering werd gehouden op 18 juni 2002. Alle volgende normale diakonievergaderingen werden nadien in SOW-verband gehouden.
Het Gereformeerde jeugdwerk en de dito mannen- en vrouwenverenigingen vielen niet rechtstreeks onder de kerkeraad. Vandaar dat de betreffende archivalia opgenomen zijn als gedeponeerde archieven. Aanvankelijk vergaderden de jongelings- en meisjesverenigingen (JV en MV) afzonderlijk; gedurende de seizoenen 1950-1951 en 1951-1952 werden de bijeenkomsten gecombineerd gehouden. Vanaf september 1952 gingen de JV en MV samen in één gecombineerde vereniging, met één bestuur, die in 1957 de naam Gereformeerde Jeugdvereniging BIOS aannam. De vergaderingen van laatstgenoemde vereniging werden op dinsdagavond gehouden. Daarnaast werd in 1964 een tweede, gelijknamige vereniging opgericht, die op zondag vergaderde (BIOS-z). Na opheffing van BlOS-d in 1966, ging de BIOS-z als BIOS verder. Een aantal jaren na de opheffing van de knapenvereniging bleek er toch weer behoefte te bestaan aan jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar. Vandaar dat op 21 juni 1981 de Jongeren Bios werd opgericht, die tot 1995 actief zou zijn. Deze nieuwe vereniging, die van het begin af werd opengesteld voor jongeren van andere christelijke gezindten, staakte haar werkzaamheden in 1995. De BIOS, die inmiddels was uitgegroeid tot een protestantse vereniging, had haar werkzaamheden al in 1993 gestaakt. Zie voor de activiteiten van de verenigingen ook de berichtgeving in Rondom Onze Kerk.
Nadat het archief vanwege de fusie in 2006 was afgesloten, werd het in de daaropvolgende jaren geordend en beschreven door M. Bakker-Haas, C.G. Lans-Hoogeveen, M.L. Post-Jansen, A.B. de Vries-Hooghordel en J.Vree. De beschrijving werd in november 2011 voltooid.
Openbaarheid
Belangrijkste geraadpleegde literatuur
Predikanten
Kenmerken
Datering:
1861-2006
Auteur:
M. Bakker-Haas, C.G. Lans-Hoogeveen, M.L. Post-Jansen, A.B. de Vries-Hooghordel en J.Vree
Datering toegang:
2011
Omvang in meters:
12,76
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.03 Gereformeerd
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Weesp
Plaatsnaam:
Weesp
Archiefbewaarplaats:
Weesp
Herkomst:
Bruikleen
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang GAW128-01: Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
VERKORT:
NL- BklVV GAW128-01
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.