Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
xGAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

GAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Christelijk Afgescheidene Gemeente, (1861-1892-1917)
Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (1891-1892-1917)
Gereformeerde Kerk, (1917-2006)
GAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Inleiding
Gereformeerde Kerk, (1917-2006)
Datering:
(1917-2006)
Toen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken zich 16 juni 1892 op landelijk niveau verenigden tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, werd afgesproken dat de plaatselijke kerken dit voorbeeld in eigen tempo zouden volgen. Tot aan het moment dat ook een lokale vereniging zou plaatsvinden, zou de oudste kerk ter plaatse -in dit geval de Christelijke Gereformeerde Gemeente-aangeduid worden als Gereformeerde Kerk A en de jongere-in Weesp was dat de Nederduitsche Gereformeerde Kerk-als Gereformeerde Kerk B, kortweg: Kerk A en Kerk B. Hoewel gereformeerd Weesp bepaald niet voorop liep bij het nu volgende proces van lokale verenigingen, betekende dit niet dat er geen contact was tussen Kerk A en Kerk B. Reeds in 1891 werd overlegd over samenwerking bij de weekdiensten; de uitvoering daarvan stuitte echter op verzet bij een deel van de dolerenden. Uit het uit 1908 daterende reglement van de jongelingsvereniging blijkt, dat deze vereniging met beide kerken contact onderhield. Dat Kerk A en Kerk B er vrij lang over deden om zich te verenigen, hing waarschijnlijk mede samen met het feit dat beide kerken een eigen predikant hadden. Pas nadat ds Goedhuijs in november 1916 naar Jutrijp-Hommerts was vertrokken, was er geen reden meer om de vereniging uit te stellen. In januari 1917 zonden de beide kerkeraden gezamenlijk een uitvoerig Ontwerp van een besluit voor de plaatselijke ineensmelting van de Gereformeerde Kerk te Weesp (A en B) naar hun leden. Nadat men in februari tot ineensmelting had besloten, werd-na goedkeuring van deze fusie door de classis Amsterdam op 14 maart-op 15 maart 1917 een gezamenlijke dankdienst gehouden in het gebouw aan de Hoogstraat. Na de ineensmelting werd de gemeente in vier ouderlingenwijken ingedeeld, die respectievelijk 43, 52, 42 en 45 gezinnen telden; de financiën werden vanaf 1 april 1917 samengevoegd.
Totdat het kerkgebouw aan de Hoogstraat in 1918 nogmaals vergroot was, kerkte men voorlopig nog in de twee eigen gebouwen. Al spoedig bleek evenwel dat in feite totale nieuwbouw nodig was. Met het oog daarop werd in 1921 een bouwcommissie in het leven geroepen. Nadat in 1927 definitief was besloten een nieuwe kerk te bouwen op de plaats van de bestaande kerk aan de Hoogstraat, kon men in september van dat jaar een huis met grond aan de Middenstraat kopen, dat direct achter de tuin van de bestaande pastorie aan de Hoogstraat lag. In november 1927 werd besloten Egb. Reitsma te Groningen als architect te nemen. *  Tijdens de bouwperiode, die 26 februari 1928 aanving, kwam de gemeente samen in de grote zaal van hotel 'De Roskam' aan het Buitenveer. De feestelijke ingebruikneming van het nieuwe gebouw vond plaats op 25 april 1929. Het orgel werd gebouwd door de fa. Valckx & Van Kouteren & Co. te Rotterdam.
In 1968 werd laatstgenoemd kerkgebouw gedeeltelijk door brand verwoest; de aangebouwde lokalen en dito pastorie bleven gespaard. Besloten werd tot een minder kostbare herbouw, waarbij de oorspronkelijke parabolische overkapping van de kerkzaal vervangen werd door een vlakke kapconstructie. De feestelijke heropening vond plaats op 22 december 1969. Omdat op grond van sociologisch onderzoek werd aangenomen dat de Gereformeerde Kerk voorlopig zou groeien, werd in 1969 besloten een tweede kerkgebouw te vestigen in het nieuwste uitbreidingsgebied. Op 29 oktober 1970 werd het Kerkcentrum 'Hogewey', Waarschapsstraat 3, in gebruik genomen. Nadat in de jaren tachtig duidelijk was geworden dat twee kerkgebouwen teveel van het goede was, werd het kerkgebouw aan de Hoogstraat inclusief de bijbehorende pastorie in 1988 verkocht, met uitzondering van de grote zaal aan de achterzijde, die ook vanuit de Middenstraat toegankelijk was. De bewuste zaal is als 'BIOS-gebouw' thans in gebruik voor jeugdwerk.
Nadat reeds eerder samensprekingen hadden plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Evangelisch Lutherse Gemeente Weesp en de Gereformeerde Kerk te Weesp, spraken de kerkeraden van de genoemde gemeente en kerk op zondag 6 september 1998 samen met de kerkeraad van de Hervormde gemeente te Weesp en Driemond officieel de intentie uit om tot een federatie te komen en werd het besluit genomen tot instelling van een samenwerkingscommissie. Op voorstel van genoemde commissie werd later besloten te streven naar een fusie. Op donderdag 28 oktober 2004 namen de drie kerkeraden het besluit dat men in de toekomst slechts op één plaats, namelijk de Grote of Laurenskerk, zou bijeenkomen. Op zondag 14 mei 2006 werd de akte van fusie tussen de genoemde gemeenten en kerk getekend en ging de Gereformeerde Kerk te Weesp op in de Protestantse gemeente te Weesp en Driemond. Zondag 19 november 2006 vond de laatste officiële dienst in het kerkcentrum 'Hogewey' plaats.
Op 30 november 2006 nam het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente het besluit het kerkcentrum 'Hogewey' met de belendende woning te verkopen aan J.M. Putter Beheer BV te Uitgeest. De gebouwen werden op 2 januari 2007 overgedragen.
Ordening en beschrijving van het archief
Openbaarheid
Belangrijkste geraadpleegde literatuur
Predikanten
Kenmerken
Datering:
1861-2006
Auteur:
M. Bakker-Haas, C.G. Lans-Hoogeveen, M.L. Post-Jansen, A.B. de Vries-Hooghordel en J.Vree
Datering toegang:
2011
Omvang in meters:
12,76
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.03 Gereformeerd
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Weesp
Plaatsnaam:
Weesp
Archiefbewaarplaats:
Weesp
Herkomst:
Bruikleen
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang GAW128-01: Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
VERKORT:
NL- BklVV GAW128-01
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.