Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
xGAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

GAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Christelijk Afgescheidene Gemeente, (1861-1892-1917)
GAW128-01 Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
Inleiding
Christelijk Afgescheidene Gemeente, (1861-1892-1917)
Datering:
(1861-1892-1917)
De Afscheiding van 1834 uit de Nederlandse Hervormde Kerk, die zich al spoedig over grote delen van Nederland verbreidde, heeft in Weesp aanvankelijk niet tot het oprichten van een zelfstandige gemeente geleid. Wie zich als (doop)lid van de Hervormde gemeente ter plaatse tot deze beweging aangetrokken voelde, diende zijn heil elders te zoeken, met name in Amsterdam. Eén van de voormannen van de Afscheiding, de afgescheiden predikant H.P. Scholte, had daar in oktober 1835 een afgescheiden gemeente geïnstitueerd. Uit correspondentie met Scholte blijkt, dat er in 1840 personen uit Weesp lidmaat waren van genoemde gemeente en daar ook het Heilig Avondmaal vierden. Wie niet naar de hoofdstad of een andere plaats in de omtrek kon of wilde reizen, kon terecht in de gezelschappen die bij bepaalde personen aan huis werden gehouden. Volgens overlevering gebeurde dat bij Corn. Haas aan de Nieuwstraat en bij bakker J. van Asselt in de Zandstraat. Eén van de gezelschapsbezoekers was J. Kuijper, wonend Middenstraat [thans] 78. Rond 1845 haalde deze een nog jonge man in huis, Woutherus Bekker, die, totdat hij zich in 1850 te Amsterdam vestigde, van Weesp uit als 'oefenaar' (vrij gevestigd voorganger) heel het land doorkruiste. Blijkens de eerste kasboeken was er in oktober 1855 in Weesp reeds een min of meer vaste groep ontstaan, die enkele keren per maand predikanten van elders-onder wie A.G. de Waal van Kockengen-liet voorgaan in samenkomsten.
Op 2 januari 1860 richtte de groep zich tot de Synodale Commissie van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk met het verzoek voorlichting te geven over de wijze waarop men vrijstelling van belasting zou kunnen krijgen 'voor een gebouw, dat eenige leden aldaar, die geene plaatselijke Gemeente uitmaken, tot godsdienstoefening ingericht hebben'. De commissie gaf de betrokkenen daarop te verstaan, dat ze slechts vrijstelling zouden krijgen als ze zich officieel als gemeente lieten erkennen. Dit advies werd opgevolgd. Op 25 april 1861 vond de officiële oprichting plaats van de Christelijk Afgescheidene Gemeente te Weesp. Dit gebeurde in aanwezigheid van A.G. de Waal, op dat moment predikant van Loosdrecht, die als consulent optrad, en twee ouderlingen van Amsterdam. Tijdens de oprichtingsvergadering werden drie ambtdragers gekozen: G.J. Overeem als ouderling, H.C. van Zutphen en D. Buter als diaken. Op 9 mei werd in aanwezigheid van ds N.H. Dosker van Almkerk een tweede ouderling verkozen: C. de Ronden. Laatstgenoemde werd 13 augustus tevens belast met het geven van catechisatie. Na een eerste, op formele gronden afgewezen, aanvraag van 18 september 1861, zond de viertallige kerkeraad op 12 oktober 1861 een nieuw verzoek naar Den Haag om koninklijke erkenning; *  dit werd op 6 november van dat jaar ingewilligd. In de erkenning werd ook het adres van het al genoemde gebouw, dat toebehoorde aan Overeem, nauwkeurig opgegeven: het betrof de benedenverdieping van het perceel Nieuwstraat B 69 ('voorheen genoemd Grobbe no. 321'; d.w.z. het tweede pand ten Zuiden van de Kapelsteeg, thans: Nieuwstraat 81).
In januari 1865 trachtte de gemeente voor het eerst een beroep op een predikant uit te brengen. Na een aantal teleurstellingen werd op 15 februari 1872 ds H.W.J. van Baaien 'beroepen', die in 1871 om financiële redenen van de gemeente van Zeist was losgemaakt. Op 24 maart begon Van Baaien voor drie dagen per week zijn arbeid te Weesp. Pas toen Weesp financieel in staat was Van Baaien geheel te onderhouden, gaf de classis Amsterdam toestemming voor een officieel beroep; dit laatste werd 6 januari 1875 uitgebracht. Laatstgenoemd jaar werd tevens het aan Overeem toebehorende gebouw van deze aangekocht; aan De Ronden en M. van den Bergh werd opgedragen het pand tot kerkruimte te verbouwen. Toen het bewuste pand te klein werd, werd op 29 december 1877 van de gemeente Weesp het pand Hoogstraat B 51 ('ingerigt tot schoollocaal en woonhuis [van H.J. Hofland, hoofdonderwijzer aan de school voor kosteloos lager onderwijs voor minvermogenden] met verdere getimmerte en tuin') aangekocht, dat vervolgens werd omgebouwd tot kerkruimte (gelegen ten Noorden van huidige Hoogstraat 67). De oude kerkruimte werd in 1878 terugverkocht aan Overeem. Voorjaar 1894 werd besloten de tweede kerkruimte te vervangen door een in de diepte met 7,5 m vergrote, vrijwel geheel nieuw te bouwen kerk. Totdat dit kerkgebouw op 2 september 1894 in gebruik werd genomen, kerkte men weer in het gebouw van Overeem. Inmiddels was in 1869 de officiële naam van de gemeente gewijzigd in Christelijke Gereformeerde Gemeente.
Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (1891-1892-1917)
Gereformeerde Kerk, (1917-2006)
Ordening en beschrijving van het archief
Openbaarheid
Belangrijkste geraadpleegde literatuur
Predikanten
Kenmerken
Datering:
1861-2006
Auteur:
M. Bakker-Haas, C.G. Lans-Hoogeveen, M.L. Post-Jansen, A.B. de Vries-Hooghordel en J.Vree
Datering toegang:
2011
Omvang in meters:
12,76
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.03 Gereformeerd
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Weesp
Plaatsnaam:
Weesp
Archiefbewaarplaats:
Weesp
Herkomst:
Bruikleen
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang GAW128-01: Gereformeerde kerk te Weesp, 1861-2006
VERKORT:
NL- BklVV GAW128-01
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.