Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Evangelisch-Lutherse Gemeente te Weesp, 1643-2006

GAW027 Evangelisch-Lutherse Gemeente te Weesp, 1643-2006

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De lutherse gemeente Weesp werd gesticht in 1642. Van aanvang af waren onder de lidmaten veel immigranten uit Duitsland en de Scandinavische landen. De eerste dominee, Tobias Brustenbach, was zelf uit Wiesbaden afkomstig. In de oudste registers staan de lidmaten met plaats van herkomst vermeld.
Het kerkgenootschap ondervond in de beginjaren veel tegenwerking van het Weesper stadsbestuur. De Kerkenraad zond hierop een verzoek tot steun aan prins Frederik Hendrik waarop deze een aanbevelingsbrief stuurde aan het Weesper stadsbestuur. Ook hierna ondervond de Lutherse gemeente nog enige tijd tegenstand.
In de eerste jaren kwamen de leden van de gemeente samen in een ruimte aan de Achtergracht. In 1646-1647 maakte ds. Brustenbach een reis langs verschillende Lutherse kerkgenootschappen in Nederland en in Duitsland ten einde geld in te zamelen voor een eigen kerkgebouw. Daarna kon de gemeente een nieuw gebouw in gebruik nemen in de Jan Gortersteeg, waarop deze steeg ook wel werd aangeduid als de Lutherse Kerksteeg. Tijdens een klassikale vergadering in Amsterdam in 1676 werden alle lutherse gemeenten opgeroepen geld te geven aan de lutherse gemeente in Weesp omdat deze nog belast was met een bouwschuld van 1000 gulden.
Het kerkgebouw aan de Gortersteeg werd in 1782 al als bouwvallig beschouwd. Van enkele belendende huisjes, eigendom van de luthersen, stortte in 1809 het dak in. De gemeente kreeg hoop op een beter kerkgebouw toen Koning Lodewijk Napoleon in 1808, tijdens een bezoek aan Weesp, toezegde dat hij wilde zien of er subsidies voor een nieuw gebouw gevonden konden worden. De toezegging leverde echter niets op. Het duurde nog tot 1818 voordat een nieuwe kerk aan de Nieuwstad klaar was. Verschillende interieurstukken en het Strümpler orgel werden meegenomen naar het nieuwe kerkgebouw. Op het terrein van de kerk werden in de 19e eeuw door het kerkbestuur verschillende huizen gebouwd, de huidige panden Kromme Elleboogsteeg 1-7, Nieuwstad 34 en Achtergracht 33-41.
Tot de lutherse gemeente Weesp hoorden in aanvang ook de inwoners van Weesperkarspel, Naarden, Vreeland, Kortenhoef, ´s Graveland, Hilversum, Nederhorst den Berg, Diemerbrug, Muiden, Muiderberg en Abcoude. Later werden in Naarden en Hilversum eigen gemeenten opgericht. In Muiderberg was een lutherse begraafplaats.
In de 19e eeuw werd voor de predikant een nieuwe pastorie gebouwd, Oudegracht 13.
De laatste bewoners van de pastorie waren ds. Kok en zijn vrouw. Ds. Kok was een in Weesp, niet alleen bij Lutheranen, geliefde predikant. Onder zijn leiding bloeide de gemeente. Dominee Kok was tevens glazenier en zijn ontwerpen, en de ontwerpen voor glas-in-loodramen door mevrouw Kok, zijn terug te vinden in het voormalige kerkgebouw dat inmiddels de naam Maarten Lutherkerk had gekregen.
Nadat al eerder samensprekingen hadden plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de evangelisch lutherse gemeente Weesp en de gereformeerde kerk te Weesp, spraken de beide kerkenraden op zondag 6 september 1998 samen met de kerkenraad van de hervormde gemeente te Weesp en Driemond, officieel de intentie uit om tot een federatie te komen. Tevens werd het besluit genomen tot instelling van een samenwerkingscommissie. Op voorstel van deze commissie werd later besloten te streven naar een fusie. Gaandeweg werd steeds meer samen gedaan, zo bijvoorbeeld door de diakenen-na juni 2002 werd niet meer afzonderlijk vergaderd. Op donderdag 28 oktober 2004 namen de drie kerkeraden het besluit dat men in de toekomst slechts op één plaats, namelijk in de Grote of Laurenskerk, zou bijeenkomen. Op zondag 5 maart 2006 vond de laatste officiële dienst van de evangelisch lutherse gemeente in de Maarten Lutherkerk plaats en op zondag 14 mei 2006 werd de akte van fusie getekend en ging de evangelisch lutherse gemeente Weesp op in de protestantse gemeente te Weesp en Driemond.
Later dat jaar, 30 november 2006, nam het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente het besluit de Maarten Lutherkerk met de belendende woning te verkopen aan H.R.G. Winter te Bussum. Onder verschillende oud-lidmaten van de lutherse gemeente veroorzaakte deze beslissing veel commotie. Tevergeefs was onder leiding van Jan Woudsma actie gevoerd om de kerk als culturele bestemming te behouden. De gebouwen werden op 2 januari 2007 overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Het archief
Openbaarheid
Inventaris
Predikantenlijst Evangelische Lutherse gemeente Weesp
1906-1909 - C.Th. Scharten
GAW027 Evangelisch-Lutherse Gemeente te Weesp, 1643-2006
Predikantenlijst Evangelische Lutherse gemeente Weesp
1906-1909 - C.Th. Scharten
Datering:
1906-1909
Plaats:
Weesp
Functie:
Predikant
Opmerkingen:
Tiel-Doesburg
Inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp
Lijst van inventarisnummers die (nog) niet openbaar toegankelijk zijn
Bijlage bij art. 5 van de overeenkomst m.b.t. bovenvermeld archief
Verzoeken om inzage in onderstaande inventarisnummers kunnen worden gericht aan:
College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
Postbus 5053, 1380 GB Weesp
t.a.v. de archiefcommissie
inventarisnummer
8; Openbaar na: 2016
9; Openbaar na: 2030
10; Openbaar na: 2034
11; Openbaar na: 2049
12; Openbaar na: 2056
23; Openbaar na: 2015
24; Openbaar na: 2020
25; Openbaar na: 2025
26; Openbaar na: 2030
27; Openbaar na: 2035
28; Openbaar na: 2040
29; Openbaar na: 2045
30; Openbaar na: 2050
31; Openbaar na: 2055
32; Openbaar na: 2057
38; Openbaar na: 2089
39; Openbaar na: 2086
40; Openbaar na: 2097
51; Openbaar na: 2035
52; Openbaar na: 2050
56; Openbaar na: 2108
57; Openbaar na: 2108
58; Openbaar na: 2101
59; Openbaar na: 2041
60; Openbaar na: 2028
61; Openbaar na: 2050
62; Openbaar na: 2031
63; Openbaar na: 2051
66; Openbaar na: 2056
67; Openbaar na: 2055
75; Openbaar na: 2052
79; Openbaar na: 2045
109; Openbaar na: 2015
110; Openbaar na: 2013
111; Openbaar na: 2013
112; Openbaar na: 2030
113; Openbaar na: 2020
114; Openbaar na: 2030
115; Openbaar na: 2030
116; Openbaar na: 2024
117; Openbaar na: 2028
118; Openbaar na: 2030
119; Openbaar na: 2039
120; Openbaar na: 2043
121; Openbaar na: 2049
125; Openbaar na: 2046
126; Openbaar na: 2055
149; Openbaar na: 2025
150; Openbaar na: 2052
165; Openbaar na: 2057
176; Openbaar na: 2039
178; Openbaar na: 2017
239; Openbaar na: 2057

Kenmerken

Datering:
1643-2006
Auteur:
I.H.M.J. Kemperman-Wilke
Datering toegang:
2006, aanvulling januari 2007
Omvang in meters:
8,7
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: stukken jonger dan 50 jaar niet openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
06. Kerkarchieven
Subrubriek:
06.01 Evangelisch-Luthers
Gemeente:
Weesp
Plaatsnaam:
Weesp
Archiefbewaarplaats:
Weesp
Herkomst:
Inbewaringgeving
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang GAW027: Evangelisch-Lutherse Gemeente te Weesp, 1643-2006
VERKORT:
NL-BklVV GAW027
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.