Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Burgerlijke stand in het werkgebied van het Regionaal Histor...

1201 Burgerlijke stand in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vanaf 01-03-1811

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Met behulp van vrijwilligers is het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen druk bezig de openbare registers van de burgerlijke stand binnen ons werkgebied te indiceren, zodat u deze specifiek op naam kunt doorzoeken. In deze nadere archieftoegang treft u een overzicht aan van de gescande openbare bestanden op dit terrein, die u gratis kunt doorbladeren. Veel bestanden moeten nog gescand worden. Jaarlijks wordt hieraan gewerkt.

Algemene informatie betreffende de bron:

Ten gevolge van de inlijving van het grootste gedeelte van het huidige Nederland bij het Franse keizerrijk in 1810 werd ook voor dit gebied de Code Napoleon van kracht verklaard. Hierdoor werd het noodzakelijk ook hier de burgerlijke stand in te voeren. Voor het gebied van de tegenwoordige provincie Utrecht geschiedde dit krachtens aanschrijving van de prefect van het departement van de Zuiderzee van 10 juni 1810, met als datum van ingang 1 maart 1811.

De registers van de burgerlijke stand worden in tweevoud opgemaakt. Een serie gaat via de rechtbank naar het rijksarchief in de provincie: de burgerlijke stand is immers een rijksinstelling. Een serie registers blijft bij de gemeente waar ze zijn opgemaakt. Zo komt het dat, behalve bij de gemeenten, de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten in de provincies Utrecht en Noord-Holland ook berusten bij het Utrechts archief en het Noordhollands archief.
De huwelijksbijlagen, de bescheiden die door bruid en bruidegom moeten worden overgelegd voor de voltrekking van het huwelijk, zijn raadpleegbaar in de studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen. Zie toegangen 0915 t/m 0919. Huwelijksbijlagen van Weesp worden bewaard bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem.
Zie daar o.a. toegang 815 inv.nrs. 521-529. Deze bijlagen zijn met het retourneren van de burgerlijke standsakten aan de gemeente Weesp niet terugbezorgd.

Krachtens het Burgerlijk Wetboek worden de registers van de burgerlijke stand openbaar:
. geboorteregisters: na 100 jaar;
. huwelijks- en echtscheidingsregisters: na 75 jaar;
. overlijdensregisters: na 50 jaar.
Digitaal raadpleegbare openbare bronnen
Overlijden, 1811-1964
Maarsseveen, 1811-1949 (t/m juni)
1201 Burgerlijke stand in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vanaf 01-03-1811
Digitaal raadpleegbare openbare bronnen
Overlijden, 1811-1964
Maarsseveen, 1811-1949 (t/m juni)
NB:
. 1811: gemeente Maarsseveen
. 1812-1817: gemeente Tienhoven
. 1818-1949 (juni): gemeente Maarsseveen
. Per 01-07-1949: voormalige gemeente Maarssen

Kenmerken

Datering:
vanaf 01-03-1811
Auteur:
A. Hagen
Datering toegang:
2014
Omvang in meters:
12,5
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: geboorten na 100 jaar, huwelijken en echtscheidingen na 75 jaar, overlijden na 50 jaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
08. Genealogische bronnen
Subrubriek:
08.02 Burgerlijke stand
Gemeente:
De Bilt, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Weesp
Plaatsnaam:
Vecht en Venen (werkgebied)
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Notabene:
Deze nadere toegang op de openbare registers is in bewerking
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd en scans die wellicht de persoonsgegevens van nog levende personen bevatten zijn verwijderd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1201: Burgerlijke stand in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vanaf 01-03-1811
VERKORT:
NL-BklVV 1201
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.