Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Digitaal beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in he...

1200 Digitaal beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vanaf 1608

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Met behulp van vrijwilligers is het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen druk bezig de openbare doop-, trouw- en begraafregisters binnen ons werkgebied te indiceren, zodat u deze specifiek op naam kunt doorzoeken. In deze nadere archieftoegang treft u een overzicht aan van de gescande openbare bestanden op dit terrein, die u gratis kunt doorbladeren.

Algemene informatie betreffende de bron:

Voor invoering van de burgerlijke stand in maart 1811, als gevolg van de inlijving bij het Franse keizerrijk, werd door de plaatselijke overheid niet aan persoonsregistratie gedaan. Dit gebeurde wel door de kerken, die het dopen, trouwen en begraven van lidmaten in registers bij hielden. Deze kerkelijke registers (algemeen bekend als DTB), die als voorlopers van de burgerlijke stand werden beschouwd (als zogenaamde retroacta), werden -zo goed en zo kwaad als dat ging- bij de kerken weggehaald en overgebracht naar de gemeentehuizen, waar zij tot beschikking stonden van de ambtenaren van de burgerlijke stand. Dit nam zijn beslag in de jaren 1811 tot en met 1813. De tijdens de inlijving bij Frankrijk op de gemeentehuizen ingeleverde kerkelijke registers bleven daar tot het Koninklijk Besluit van 31 mei 1929 hun overbrenging regelde naar de rijksarchieven. Inmiddels berusten deze bestanden bij erkende archiefdiensten binnen hun werkgebied, zoals het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, en veel verder gaande dan het jaar 1811.

De over te brengen bescheiden betroffen niet alleen de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters, maar ook de huwelijksregisters van de gerechten (voorlopers van de gemeente). Ingevolge de ordonnantie van de Staten van Utrecht van 6 oktober 1584 was de mogelijkheid geopend dat personen die niet voor de Hervormde predikant wilden trouwen, dit voor het plaatselijk gerecht konden doen. Zo ontstond de praktijk dat de Katholieken tweemaal trouwden: voor de pastoor (niet erkend door de staat) en voor het gerecht (niet erkend door de kerk).
Digitaal raadpleegbare openbare bronnen
Nederlands-Hervormde kerken
Dopen
Nederlands-Hervormde kerk Westbroek, 1631-1914
1200 Digitaal beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vanaf 1608
Digitaal raadpleegbare openbare bronnen
Nederlands-Hervormde kerken
Dopen
Nederlands-Hervormde kerk Westbroek, 1631-1914

Kenmerken

Datering:
vanaf 1608
Auteur:
A. Hagen
Datering toegang:
2014
Omvang in meters:
zie toegang 1152
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: dopen na 100 jaar, trouwen na 75 jaar, begraven na 50 jaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
08. Genealogische bronnen
Subrubriek:
08.01 Dopen, trouwen en begraven (DTB)
Gemeente:
De Bilt, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Weesp
Plaatsnaam:
Vecht en Venen (werkgebied)
Archiefbewaarplaats:
Breukelen en Weesp
Herkomst:
Wet
Notabene:
Deze nadere toegang op de openbare registers is in bewerking
AVG:
Scans met de persoonsgegevens van wellicht nog levende personen zijn uit deze inventaris verwijderd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1200: Digitaal beschikbare doop-, trouw- en begraafregisters in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, vanaf 1608
VERKORT:
NL-BklVV 1200
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.