Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)

1025 Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris is een vervolg op de in 1993 verschenen 'Inventarissen van de archieven van de gemeente Loenen (1547) 1595 - 1943 (1956)' van drs. F. E. Brouwer en beschrijft de archiefstukken uit de periode van 1 januari 1944 tot 1 april 1964. Voor de begindatum is gekozen, omdat met ingang van 1944 in de gemeente Loenen het registratuurplan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, het zogenaamde codestelsel, is ingevoerd. De gekozen einddatum houdt verband met de opheffing van de toenmalige gemeente Loenen, die op 1 april 1964 werd samengevoegd met eveneens opgeheven gemeente Vreeland en een gedeelte van de toen ook opgeheven gemeente Loenersloot. Samen vormden ze de nieuwe gemeente Loenen. Die situatie heeft bestaan tot eind 1988. Met ingang van 1 januari 1989 ging ook de opgeheven gemeente Nigtevecht tot de gemeente Loenen behoren.
In enkele gevallen zijn stukken uit de periode voor 1944 meegenomen naar dossiers in het in 1944 ingevoerde nieuwe ordeningssysteem van het archief, zoals bijvoorbeeld het dossier over opheffing van de openbare ULO-school, waarin het oudste stuk dateert uit 1933 (inv. nr. 440). Soms lopen onderwerpen nog door tot ver na 1964 om zodoende stukken betreffende eenzelfde zaak bij elkaar te houden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de stukken over de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Loenersloot, welke bouw in 1970 werd afgerond (inv. nr. 319). Hetzelfde geldt voor het dossier over het wijkgebouw Dorpsstraat 26 (inv. nr. 159), welke stukken doorlopen tot 1977 en de dossiers van het personeel van het openbaar onderwijs, die zelfs stukken bevatten tot en met 1983 (inv. nrs. 429-431).
In de hier beschreven periode is de Tweede Wereldoorlog de meest ingrijpende gebeurtenis. De bezettende macht stelde in 1941 de gemeenteraad buiten werking: van september 1941 tot en met oktober 1945 zijn er derhalve geen raadsnotulen. De eerste vergadering van de noodgemeenteraad vond plaats op 15 november 1945. De archiefstukken, die op de oorlog betrekking hebben, zijn bijeengebracht in een afzonderlijke rubriek 'Maatregelen als gevolg van de Duitse bezetting'.
Andere belangrijke gebeurtenissen uit deze periode zijn de herdenking van het duizendjarig bestaan van de gemeente, die plaats vond in 1953 en de grenswijziging tussen de gemeenten Loosdrecht en Loenen, waarbij de buurtschappen Oud Over en Mijnden per 1 januari 1952 bij de gemeente Loenen zijn gevoegd. Over beide onderwerpen zijn belangrijke stukken in dit archiefgedeelte te vinden.
De instelling van het grondbedrijf met ingang van 1 januari 1960 was een belangrijke verandering in de gemeentelijke organisatie.
Niet opgenomen archivalia
Inventaris
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Kenmerken

Datering:
(1933) 1944-1964 (1983)
Auteur:
C.J. de Kruijter
Datering toegang:
2008
Omvang in meters:
8,72
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Loenen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1025: Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)
VERKORT:
NL-BklVV 1025
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.