Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Loenen, 1811-1943 (1956)

1024 Gemeente Loenen, 1811-1943 (1956)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de gemeente
Archief
Inventarisatie
Lijst van afbeeldingen
Inventaris
Gedeponeerde en in bewaring gegeven archieven, na 1811
Archief van de Huurcommissie, (1918) 1920-1923
1024 Gemeente Loenen, 1811-1943 (1956)
Inventaris
Gedeponeerde en in bewaring gegeven archieven, na 1811
Archief van de Huurcommissie, (1918) 1920-1923
NB:
De huurcommissie werd ingesteld met ingang van 1 december 1920 op grond van de Huurcommissiewet van 27 maart 1917 (Stbl. no. 257) Haar taak was 'in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden maatregelen te treffen ter voorkoming van onredelijke opdrijving van de huurprijzen van woningen'. De wet gold aanvankelijk alleen voor woningen beneden een bepaalde huurwaarde. Sinds maart 1918 vielen echter alle woningen, ongeacht hun huurwaarde, onder de werking van de Huurcommissiewet, met uitzondering van boerderijen en kwekerijen
Daarnaast was er de Huuropzeggingswet die bedoeld was om 'maatregelen te treffen, ten einde te voorkomen dat huurders in de tegenwoordige tijdsomstandigheden uit hun woningen worden gezet, indien daarvoor niet geldige redenen bestaan'. Sinds 1921 was er ook de Huuraanzeggingswet welke de huurcommissie machtigde 'zo noodig iedereen, die als eigenaar, zakelijk gerechtigde, huurder of bruiklener de beschikking over het gebruik der woning heeft, aan te zeggen om naar genoegen der huurcommissie in de bewoning te voorzien. Is aan de aanzegging niet naar genoegen der huurcommissie voldaan, dan kan deze de woning namens de rechthebbende verhuren'.
De huurcommissie bestond uit vijf leden. Eén der leden was tevens voorzitter, twee leden werden aangewezen als plaatsvervangend voorzitter, tenminste één lid was vertegenwoordiger van de belangen der huurders, en één lid vertegenwoordiger van de belangen der verhuurders. Vérder werden enige plaatsvervangende leden benoemd, alsmede een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Allen werden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders. De voorzitter van de huurcommissie te Loenen was W.H. Willms, secretaris was C. Hengeveld. Bij besluit van B en W van 10 oktober 1923, werd de commissie met ingang van 1 januari 1924 opgeheven.

Kenmerken

Datering:
1811-1943 (1956)
Auteur:
drs. F.E. Brouwer
Datering toegang:
1993
Omvang in meters:
40,0
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: geboorten na 100 jaar, huwelijken en echtscheidingen na 75 jaar, overlijden na 50 jaar
Rechtsvoorgangers:
Loenen-Kronenburg, Loenen-Nieuwersluis
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Loenen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd en scans die wellicht de persoonsgegevens van nog levende personen bevatten zijn verwijderd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1024: Gemeente Loenen, 1811-1943 (1956)
VERKORT:
NL-BklVV 1024
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.