Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Maartensdijk, 1811-1925
x1019 Gemeente Maartensdijk, 1811-1925
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1019 Gemeente Maartensdijk, 1811-1925
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis * 
Archief
1019 Gemeente Maartensdijk, 1811-1925
Inleiding
Archief
Het archief van het gerecht Oostveen, althans het bestuurlijke gedeelte ervan, is lange tijd onvindbaar geweest. Verschillende pogingen van de provinciale archiefinspectie om het archief, dat in 1891 door de bekende archivaris R. Fruin Th. Azn. geïnventariseerd was, terug te vinden bleven zonder resultaat *  . Voordat een begin gemaakt werd met de inventarisatiewerkzaamheden werden echter bij een speurtocht door de archiefkluis verschillende archivalia uit de periode van vóór 1811 aangetroffen tussen die van het nog niet geïnventariseerde statisch archief van na 1925. Steeds meer stukken werden zo teruggevonden en op gegeven moment kon weer gesproken worden van een 'compleet' archief van het gerecht Oostveen, in die zin dat alle stukken die in 1891 door Fruin waren genoemd, nu weer aanwezig waren. Voornamelijk vanwege de verouderde terminologie is besloten de stukken opnieuw te beschrijven. Achter de inventaris van het archief van het gerecht, bevindt zich een aanhangsel waarin de stukken beschreven zijn die niet tot het eigenlijke archief behoren, maar wel door het gerecht c.q. het gemeentebestuur in combinatie met het archief bewaard zijn.
Het archief, dat de periode 1639 - 1811 bestrijkt, bevat alleen de bestuurlijke stukken, namelijk die van het gerecht als voorloper van het gemeentebestuur. De rechterlijke stukken, die de periode 1623 - 1811 beslaan, bevinden zich sinds de jaren '80 van de vorige eeuw als retro-acta van de rechtbanken, in het Rijksarchief te Utrecht. Daar bevinden zich ook de archiefstukken die betrekking hebben op de huwelijkssluiting voor het gerecht. Samen met de kerkelijke doop-, huwelijks- en begraafregisters dienen deze stukken als retroacta van de in 1811 ingevoerde burgerlijke stand *  .
Het overige archief van het gerecht Oostveen beslaat nog geen meter en is dan ook zeer incompleet. Dit geldt evenzeer voor het archief van de gemeente Maartensdijk over de jaren 1811 - 1925, dat ongeveer 8 meter beslaat, de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand niet meegerekend. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat een groot gedeelte van het 19e eeuwse archief verloren is gegaan. In hoeverre dit te wijten is aan de brand die op 16 april 1923 uitbrak in de boerderij aan de Tolakkerweg, waarin ook het gemeentehuis gevestigd was, is niet met zekerheid te zeggen. Wel is bekend dat in 1929 de toenmalige burgemeester (Van der Voort van Zijp) een groot deel van het archief heeft vernietigd. Het gedeelte dat overbleef heeft hij naar onderwerp gerangschikt. Hierdoor is de oorspronkelijke ordening der stukken, die volgens het agendastelsel waren geordend, verstoord. Terugordenen naar het oorspronkelijk gehanteerde stelsel zou zeer tijdrovend geweest zijn. Besloten is daarom om bij de inventarisatie uit te gaan van de ordening naar onderwerp zoals die in 1929 was aangebracht. Daar deze ordening echter veel te grof bleek, werden de 'onderwerpsdossiers' opgesplitst. Bij de bepaling van de volgorde van de rubrieken en stukken is gebruik gemaakt van de volgorde zoals die wordt gehanteerd in de Basis Archiefcode voor de gemeentelijke administraties, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Code VNG).
De einddatum van het hier beschreven archief van de gemeente Maartensdijk is 1925. In 1926 namelijk werd bij deze gemeente de zaaksgewijze ordening volgens het toenmalige registratuurplan ingevoerd. Het archief vanaf 1926 is gedeeltelijk toegankelijk via een zogenaamde dossierinventaris.
Uit het archief van de gemeente tot 1926 is bij de bewerking nauwelijks nog vernietigd. De bouwvergunningen vanaf het jaar 1905 bevinden zich in een aparte collectie bij het bureau Interne Zaken van de gemeente. De bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand zijn apart geplaatst in de kluis van het bureau Bevolking en Burgerlijke Stand.
De hierna beschreven archieven zijn openbaar en kosteloos raadpleegbaar, met uitzondering van de geboorten- en huwelijksregisters van de burgerlijke stand, die respectievelijk pas na 100 en 75 jaar openbaar zijn. Ook voor de bevolkingsregisters wordt over het algemeen een openbaarheidstermijn van 75 jaar gehanteerd.
drs. F. E. Brouwer, 1988
Kenmerken
Datering:
1811-1925
Auteur:
drs. F.E. Brouwer
Datering toegang:
1988
Omvang in meters:
7,0
Openbaarheid:
Beperkt openbaar: geboorten na 100 jaar, huwelijken en echtscheidingen na 75 jaar, overlijden na 50 jaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
De Bilt
Plaatsnaam:
Maartensdijk
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1019: Gemeente Maartensdijk, 1811-1925
VERKORT:
NL- BklVV 1019
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.