Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Breukelen, [1984] 1989-1999 [2008]
1015 Gemeente Breukelen, [1984] 1989-1999 [2008]
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De inventaris van dit archiefgedeelte is een vervolg op de ‘Inventaris van het archief van de gemeente Breukelen 1949-1988’ van A. Hagen en beschrijft de archiefstukken uit de periode van 1 januari 1989 tot en met 31 december 1999.
De begindatum houdt verband met een gemeentelijke herindeling. Met ingang van 1 januari 1989 worden de voormalige gemeenten Breukelen en Kockengen samengevoegd. Met ingang van 1 januari 2000 werd een nieuw archiefblok gevormd, waarbij het gedeelte vanaf 1989 werd afgesloten.
Het archief van de gemeente Breukelen, gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris (secretarie-archief), uit de periode 1989-1999 was geordend volgens de Basisarchiefcode van de V.N.G. Tijdens de inventarisatie werd de oude ordening zoveel mogelijk in stand gehouden. De classificatienummers werden vervangen door inventarisnummers. De stukken werden in oude omslagen en gehecht aangetroffen. Zij werden ontdaan van alle metaal en in zuurvrij materiaal opgeborgen.
De omvang van het archief bedroeg voor aanvang van de werkzaamheden 65 meter. Hiervan hoefde niet alles bewaard te blijven. De selectie van blijvend te bewaren bescheiden is gebeurd op basis van de geldende voorschriften met betrekking tot vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen. Na de inventarisatie bleef van de oorspronkelijke 65 meter ongeveer 45,5 meter over. Een aantal series archiefstukken zijn buiten de inventaris gehouden, te weten de registers van geboorten, huwelijken (en echtscheidingen) en overlijden en de serie bouwvergunningen.

Het valt in dit gedeelte van het archief van de gemeente Breukelen op dat, net zoals in het voorgaande blok van het archief van de gemeente Breukelen, de notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders niet zijn aangetroffen. Wel zijn er besluitenlijsten van deze vergaderingen opgemaakt. Het is niet bekend of er notulen in het verleden aanwezig waren.
Door de samenvoeging van de gemeente Breukelen en de voormalige gemeente Kockengen per 1 januari 1989 nam ook het aantal inwoners toe. Aan het begin van dat jaar bedroeg het aantal inwoners, dus inclusief de voormalige gemeente Kockengen, 13387. Een jaar daarvoor was dat nog zo’n drieduizend minder en telde de gemeente Breukelen (dus zonder Kockengen) 10403 inwoners. In de jaren negentig van de vorige eeuw bleef het inwonertal redelijk constant, circa 13800.
In het kader van bestuurlijke vernieuwing in de provincie Utrecht kwam er van Gedeputeerde Staten het voorstel om de gemeente Breukelen samen te voegen met de gemeenten Abcoude en Loenen en eventueel Loosdrecht. De gemeente Breukelen was echter tegen een dergelijke herindeling. Uiteindelijk besloot GS het herindelingsproces niet voort te zetten. Wel werd een proces opgestart, gericht op intergemeentelijke samenwerking (in BAL-verband). Als onderwerpen voor intensivering van samenwerking werd onder meer gekozen voor de taakvelden Informatisering en Automatisering, Onderwijs, Sociale Zaken en Bouw- en woningtoezicht.INa de gemeentelijke herindeling vertrok het totale ambtenarenapparaat van de voormalige gemeente Kockengen naar het gemeentehuis ‘Boom en Bosch’ in Breukelen. Het oude gemeentehuis aan het Kerkplein in Kockengen kwam hierdoor leeg te staan. Er waren diverse gegadigden om de voormalige gemeentesecretarie te mogen gebruiken. Uiteindelijk werd het pand, bij openbare inschrijving, verkocht aan een bedrijf uit Woerden.
Door de groei van het ambtenarenapparaat bleek een verbouwing c.q. uitbreiding en verdere inrichting van het gemeentehuis ‘Boom en Bosch’, inclusief koetshuis, al snel noodzakelijk. Tevens kwamen er een aantal kantoorruimten bij, waaronder een ruimte voor de sector Grondgebied aan de Dannestraat. De verbouwing van de voormalige BB kelder tot archiefbewaarplaats kwam ook in deze periode tot stand.
Inventaris
Bijlage 1: Overzicht raadsleden, wethouders, burgemeesters en secretarissen van de gemeente Breukelen over de periode 1989 t/m 1999
Bijlage 2: Overzicht aantal inwoners van de gemeente Breukelen over de periode 1989 t/m 1999
Kenmerken
Datering:
[1984] 1989-1999 [2008]
Auteur:
A. Hagen en drs. B.W. Jagt
Datering toegang:
2019
Omvang in meters:
44,98
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Breukelen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1015: Gemeente Breukelen, [1984] 1989-1999 [2008]
VERKORT:
NL-BklVV 1015
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.