Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gerecht Breukelen-Nijenrode, 1569-1811
x1002 Gerecht Breukelen-Nijenrode, 1569-1811
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1002 Gerecht Breukelen-Nijenrode, 1569-1811
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Bestuur
Archief
1002 Gerecht Breukelen-Nijenrode, 1569-1811
Inleiding
Archief
Over de toestand van het archief der gemeente Breukelen-Nijenrode doen de negentiende eeuwse bronnen weinig uitspraken. De ambtelijke stukken zullen waarschijnlijk permanent in de nabijheid van de vergaderruimte van het lokale bestuur en de secretarie hebben berust. Tot in 1862 betrof dit onderkomen de opkamer van de herberg 'het Regthuys' op de hoek van de huidige Kerkbrink en Herenstraat. Binnen deze ruimte stond een kast waarin zowel de jongere administratie als het (oud) archief werden bewaard. * 
Aan deze weinig ideale situatie werd in 1862 een einde gemaakt toen het gemeentelijk apparaat een geheel daarvoor bestemd gebouw op de hoek van de Nieuwstraat en Herenstraat betrok. Dit nieuw gebouwde pand diende tot 1925 als eerste officiële gemeentehuis van Breukelen-Nijenrode en tevens als vergaderruimte voor de raad en als onderkomen voor het archief van de gemeente Breukelen-St. Pieters. De laatste huurde de haar toegemeten ruimten jaarlijks voor een bedrag van fl. 24,-. * 
De gemeenteverslagen over 1851 en 1852 melden ten aanzien van de plaatselijke archieven dat deze in een behoorlijke staat werden onderhouden, en dat van het oud archief een inventaris aanwezig was. *  In een minuut van een uitgaande brief aan gedeputeerde staten van Utrecht van 15 januari 1884 gaf de gemeente antwoord op enkele vragen ten aanzien van de zich aldaar berustende archiefstukken, daterende van vóór 1814. Als verwacht bleken deze, te zamen met de oud-rechterlijke archieven van de voormalige gerechten, in het gemeentehuis te worden bewaard, en-voor zover de beschikbare plaatsruimte het toeliet-door middel van een inventaris behoorlijk te zijn geordend.
Het gemeenteverslag over het jaar 1901 ging op de lotgevallen van het archief tamelijk uitvoerig in, getuige het navolgende citaat:
'omtrent het archief bestaat een catalogus, welke de nog voorhanden zijnde stukken vermeldt. Een regeling (i.e. ordening) door bevoegde handen, kwam nog niet tot stand, ofschoon zulks misschien niet onnodig zou blijken. De secretaris heeft het archief indertijd geordend en in de kasten opgeborgen ten einde het voor vernietiging op den duur of zoekraken van stukken zoveel mogelijk te beveiligen. Eene regeling, zoals men zich die van een archief denkt, was dit niet. Evenmin bestaat eene verordening die regelen stelt op het gebruik van het archief, hoewel deze, met het oog op het wegraken van stukken, nodig kan worden genoemd'. * 
Veel haast met een goede ordening en berging van het archief heeft men niet gemaakt. In 1906 sprak het gemeenteverslag nog hoopvol over het voornemen van de secretaris om, 'zoodra zijne werkzaamheden dit toelaten en hij er tijd voor kan vinden', het archief zal regelen. *  Maar nog in het verslag over het jaar 1917 moet worden toegegeven dat het archief zich weliswaar in een behoorlijke staat bevond, doch dat de ruimte voor een goede opberging ten eenenmale ontbrak. * 
In 1925 werd door de raad van Breukelen-Nijenrode besloten tot de aankoop van een nieuw tot gemeentehuis te bestemmen gebouw.
De keuze viel daarbij op de buitenplaats Boom en Bosch; eigendom van de weduwe Quarles van Ufford-Willink van Collen. Het gevolg was, dat het huis naast het gemeentelijk apparaat van BreukelenNijenrode tevens op huurbasis onderdak ging bieden aan dat van Breukelen-St. Pieters.
Pas in het jaar vóór de verhuizing naar Boom en Bosch zag de toenmalige gemeentesecretaris E. van der Zee gelegenheid om een nieuw overzicht van de plaatselijke archieven te maken. De resultaten vatte hij samen in een weinig overzichtelijke 'Catalogus van het gemeente archief', *  Daarbij maakte hij waarschijnlijk gebruik van een thans niet meer aanwezige inventaris van vóór 1889, waarin naast bescheiden uit het oud en nieuw archief tevens stukken uit het oud-rechterlijk archief werden vermeld, die krachtens enkele Koninklijke Besluiten in genoemd jaar aan het rijksarchief in Utrecht zijn overgedragen. * 
Op grond van artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 6 sept. 1919 (Stbl. 557) werd in een schrijven van het provinciaal bestuur in februari 1931 de gemeente gemaand om haar onvoldoende geordende archieven te inventariseren of deze werkzaamheden door een terzake kundige medewerker van het rijksarchief te laten verrichten. *  De Breukelse raad koos voor de laatste optie, waardoor in 1932 het oud archief en grote delen van het nieuw archief (periode 1813-1931) tijdelijk in het rijksarchief te Utrecht werden geplaatst. Het oud archief werd aansluitend voor langere tijd bij het rijksarchief in bewaring gegeven. Het nieuw archief keerde na de inventarisatie door mej . dr. G.H. Kurtz in de loop van 1932 weer terug in het gemeentehuis.
Bij zijn bezoek aan Breukelen-Nijenrode moest de rijksarchivarisinspecteur reeds in 1937 constateren dat in het gemeentehuis elke vorm van brandvrije berging ontbrak en dat het aanwezige archiefkamertje veel te vol lag. De door Kurtz aangebrachte ordening was daardoor moeilijk terug te vinden. * 
Lange jaren veranderde er niets in de situatie van het gemeentelijk archief. In 1962 bevonden de archivalia zich nog steeds in een archiefkamertje waar tot dan toe niets aan klimaatbeheersing werd gedaan. Eerst dan werd er enige aandacht geschonken aan de materiële toestand door o.m. de ompakking in dozen en een regelmatig stoken en ventileren van de opslagruimte.
Nadat in 1963 onder Boom en Bosch een ruime onderaardse archiefkluis werd gebouwd, zijn sedertdien de belangrijkste bestanden hierin ondergebracht. Niet alleen grote delen van het nieuw archief van Breukelen(-Nijenrode), maar allengs vonden ook het uit het rijksarchief teruggekeerde oud archief en de archieven van de (uiteindelijk) in Breukelen opgegane gemeenten Loenersloot, Ruwiel, Kockengen en Laag Nieuwkoop hun weg naar de archiefkluis. * 
Inventarisatie
Inventaris
Bijlagen
Bijlage: Naamlijsten van bestuursleden en -functionarissen
Concordansen
Kenmerken
Datering:
1569-1811
Auteur:
drs. W.F.M. Ahoud
Datering toegang:
1994
Omvang in meters:
3,84
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Breukelen-Nijenrode
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Notabene:
Aangepast voor weergave op internet door W.A. van Dijk, 2018
Herkomst:
Wet
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1002: Gerecht Breukelen-Nijenrode, 1569-1811
VERKORT:
NL- BklVV 1002
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.