Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gerechten Kockengen, 1599-1811 (1850)
x0994 Gerechten Kockengen, 1599-1811 (1850)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0994 Gerechten Kockengen, 1599-1811 (1850)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Bestuur
Archief
Inventarisatie
sluiten
0994 Gerechten Kockengen, 1599-1811 (1850)
Inleiding
Inventarisatie
De archieven van de voormalige gerechten, het kerspel en de kerk van Kockengen omvatten te zamen de periode 1599-1811. Het oudste stuk betreft een legger van het oudschild- en schellinggeld uit 1599, in een extract-afschrift uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, in het archief van de gezamenlijke gerechten van Kockengen en Spengen en Kockengen-Lockhorst. Het jongste jaar markeert het einde van het bestaan van de gerechten als onafhankelijke bestuurlijke eenheden en het begin van de gemeente Kockengen. Een eerste caesuur binnen het archief ligt derhalve bij het jaar 1811. *  Bij de inventarisatie van het archief is zoveel mogelijk uitgegaan van de oude ordening van de stukken. Bij de archieven der gerechten was dit maar ten dele mogelijk omdat van een oude ordening maar weinig sprake was. Bij de bepaling van de volgorde der stukken van voor en na 1811 is hoofdzakelijk uitgegaan van de organisatie en taken van de gerechten c.q. gemeente. Het archief vanaf 1811- gewoonlijk het nieuw archief genaamd -, is voornamelijk opgebouwd rond een aantal langlopende series, zoals de notulen van de raad en het college van burgemeester en wethouders, de correspondentie, begrotingen en rekeningen. Over het algemeen zijn uit deze series weinig stukken verloren gegaan, al moet worden opgemerkt dat m.n. van de rekeningen en de bijlagen uit de jaren 1953-1970 elk spoor ontbreekt.
In de periode 1811-1935 heeft men ten aanzien van de correspondentie verschillende ordeningssystemen gehanteerd. In de periode 1811-1915 werden de stukken (behoudens een aantal jaren tussen 1835 en 1850, waarin een alfabetisch rubriekenstelsel werd gehanteerd) chronologisch geborgen en zijn deze door middel van agenda's toegankelijk gemaakt. In de periode 1916-1934 is een alfabetisch op trefwoord ingericht rubriekenstelsel gebruikt (zie voor het overzicht der rubriekstitels bijlage III), waarbinnen de stukken op rubrieksonderwerp chronologisch werden geborgen en op een later tijdstip tot dossiers zijn omgewerkt, voorzien van een classificatienummer volgens de basis archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (code VNG). Bovendien heeft men veel voorstukken, daterende van vóór het jaar 1916 uit de chronologisch geordende serie gelicht en in deze dossiers ondergebracht en heeft men op ruime schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vernietiging van niet (meer) ter zake doende stukken, zodat over het tijdvak 1916-1934 slechts 0,5 m' dossier-archief bewaard is gebleven. * 
Besloten is om de bestaande ordening binnen deze dossiers niet te verbreken, maar wel om de achteraf toegepaste classificering te negeren en de stukken in de desbetreffende rubrieken van het hoofdstuk 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' te plaatsen. De onderwerpsgewijze ordening laat het niet toe om deze dossiers te vermengen met de zaaksgewijs geordende dossiers volgens de sedert 1935 te Kockengen ingevoerde basis archiefcode. De start van het code-archief in 1935 markeert de tweede caesuur binnen dit archief. Omdat dit dossierbestand (periode 1935-1988 (1993)) als één geheel wordt beschouwd naast de andere algemene en bijzondere series, is het code-archief in het archiefschema direkt achter de algemene series gevoegd. Deze werkwijze sluit aan bij recente opvattingen omtrent de inpassing van dossierbestanden in een archiefinventaris. *  Apart aandacht is geschonken aan de series verleende bouw- en hinderwetvergunningen. Specificaties van de oudere gedeelten van deze bestanden zijn in bijlagen achter de inventaris opgenomen. De bouwvergunningen zijn niet verder dan tot het jaar 1935 beschreven omdat sinds dan de ordening op straatnamen en perceelsnummers een aanvang neemt en de vergunningsdossiers gemakshalve in het dynamisch bouwarchief worden bewaard.
Ten aanzien van de vernietiging van stukken kan worden opgemerkt dat de daarvoor in aanmerking komende bijlagen der rekeningen (i.c. de mandaten) over een groot aantal jaren zijn meeïngebonden bij de gemeenterekeningen, waardoor deze dienden te worden bewaard. Wel zijn de afzonderlijk bewaarde mandaten over de periode 1912-1939 vernietigd; evenals een groot aantal boekhoudingsstukken. Voorts heeft op micro-niveau schoning plaatsgevonden in het dossierbestand tot 1935. Het code-archief vanaf 1935 was reeds aan de hand van de door de minister van WVC in 1983 vastgestelde lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven geschoond en in voorkomende gevallen op vernietigingsjaar afgesteld. Van het oorspronkelijke archief van 55 m' is na schoning thans 46 m' overgebleven.
Aanwijzingen voor het citeren van de archieven
Bijlage: Ambachtsheren en -vrouwen van Kockengen en Spengen en Kockengen-Lockhorst
Kenmerken
Datering:
1599-1811 (1850)
Auteur:
drs. W.F.M. Ahoud
Datering toegang:
1994
Omvang in meters:
3,12
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Kockengen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 0994: Gerechten Kockengen, 1599-1811 (1850)
VERKORT:
NL- BklVV 0994
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.